Hiztegia

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
eskú-bonba, eskú-bonbia. (b). izena. Bomba de mano.
esku-dantza, esku-dantzia. izena. (Eibar) "Danza tradicional consistente en una cuerda formada por bailarines entrelazados con sus manos y que guiados por el primer bailarín danzan girando alrededor de la plaza en sentido opuesto a las agujas del reloj." (SB Eibetno).
eskúela martxándo eiñ. (b). esapidea. (Elgeta) MARTXANDO EIÑ. Piper egin, txarritan egin.   En Elgeta, hacer pira, no ir a la escuela. Bein baiño geixaotan eskuela martxando eiñ da txori apixa billa joaten giñuztan. Sin. txarríttan eiñ. Ik. martxandista.
esku-errota. "Molino de mano, molinillo manual." (SB Eibetno)
eskú-fréno, eskú-frénua. (b). izena. Freno de mano.
eskú-gaiñ, esku-gáiña. (b). izena. Eskuaren gainaldea.   La parte superior de la mano. Bizikletatik jausi tta esku-gaiña urratu jako.
eskú-kárro, eskú-kárrua. (c). izena. Esku-gurdia.   Carro de mano. Orduan makiña bat karro, esku-karro, ibiltten zan izotzakin, kaleik kale. Aniz.
eskúko sóiñu, eskúko sóiñua. (b). izena. ESKÚ-SÓIÑU. Acordeón. Gure tio Tomasek ederki joten zeban eskuko soiñua. Eskuko soiñu aundixa eta eskuko soiñu txikixa bereizten dira. Piano teklatuaz lehena eta trikitixa jotzekoa bigarrena. Sin. akordéoi. Ik. aóko sóiñu, filármonika, sóiñu.
eskúlan. 1. eskulan, eskulána. (c). izena. Mano de obra. Eskulana geixao kostatzen da materiala baiño. Ik. materiál. 2. eskulan, eskulána. (c). izena. Eskuz egindako lana.   Artesanía. An eskulana bakarrik erosi leike.
eskulari, eskularixe. adjektiboa. (Leintz) Eskura etortzen den ganadua.
esku-laztabin, esku-laztabiña. izena. (Eibar) Taladro de mano.
eskúleku, eskúlekua. (b). izena. Asa, agarradero, picaporte. Potijuai eskulekua apurtu jako./ Taza onek eskuleku kaskarrak dauzka./ Atiai eskulekutik tiraka dabitz umiak. Sin. eldúleku.
eskúluze, eskúluzia. (c). izena. Lapurretatxoak egiten dituena, lapur-en eufemismoa.   Landronzuelo, -a, ratero, -a. Andra orrek dendetan eskuluze famia dauka. komentario 1
eskúma, eskumía. (a). izena. Eskuina.   La derecha EskumaRA edo eskumaTARA artu, jo. Ik. ézker. éskerrak eskumiái. (b). esapidea. Esker-ezker soinu berdintasunarekin jokatzen den esapide tabernakoi eta umoretsua. Menos mal. Eskerrak eskumiai, bestela jausten nok zulora.
eskúmano, eskúmanua. (d). izena. Eskailerak alde baten edo bietan duen heldulekua.   Pasamanos. Bai, eskumanua, eskumanua. Sebas Sin. barandau.
eskúmati, eskúmatixa. (c). adjektiboa. Eskumaz trebea dena.   Diestro, -a. Gutxi entzuna. Ant. ézkerti.
eskú-mazo, eskú-mazua. (c). Kirten motza duen egurrezko mazoa, batik bat arotzerian erabilia.   Maceta de madera de mango corto.
eskumútur, eskumutúrra. (a). izena. ESKÚTUR. Muñeca. Eskumuturra be esan oi dok, baiña eskuturra guk geixao. Don./ Bizikletatik jausi tta eskumuturra apurtu dau. Eskutur erabiltzen da gehiago.
eskunarru, eskunarruak. izena. (Eibar) Guantes de forjadores.