Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua

Baserri-izenen seinalizaziorako, maparako... Euskaltzaindiaren Onomastika batzordeari kontsultatutakoa. Kasuren batzuetan Euskaltzaindiak ez du irtenbide zehatza proposatu izan, aukerak planteatu izan ditu edo gomendioa eman izan du.

Aingelburu

KoordenatuakX548666 Y4775120 Mapan ikusi [G_22190]
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
Arautzeari buruzko azalpenak

15-20 partzela inguru dira Aingelu izenarekin lotutako partzelak. Sail zabala, beraz.

Zalantza izan dugu: Aingelu ala Aingelburu? A artikulua bai ala ez?

MTNEn eta B5Mn ere Aingelu izenez bataiatzen da tontorra. Katastroko informanteetan ere 5 informantetatik 3k Aingelu darabilte euren lur sailak, baita kasuren batean tontorrean dagoena ere, izendatzeko; batek, Angelburu eta beste batek Aingeru buru, baina azken horren testigantza idatzizkoaren eraginezkoa izango da, jabe berria baita. Ez du ematen paraje osoari Aingelu eta tontorrari Aingelburu deitzeko irizpiderik ere dagoenik.

Gure beste lekukotasunetan, bik Aingelburu darabilte baina informante baten, Matias Atorrasagastiren, ahotan jaso da Aingelu ere. 

Donostiako webgunean ere agertzen da Aingelu. Orotariko hiztegian ez dator Aingelu.

AuzoaAranerreka
Elem. geografikoaTONTORRA, GAINA (cima)
Etimologia

Angelu??

Iruerreketa

Bestelako izenakArozko erreka
KoordenatuakX548363 Y4778533 Mapan ikusi [I_14199]
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaERREKATXOA
Hizkuntza erabilera

Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Iruerreketa, Iruerreketak, Iruerreketari, Iruerreketan, Iruerreketako, Iruerreketatik, Iruerreketara

Bestelako jakingarriak

Zein da izenik erabilixena?

Oharrak

GFAn Iruerreketa. Ahozko lekukotzan Arozko errekia, ez dago Iruerreketa-rik.

Egurenenea

KoordenatuakX548345 Y4778456 Mapan ikusi [D_50009]
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaETXEA
Etimologia

Eguren + enea. Eguren, abizena. Sanblasen etxia: Sanblas, ezizena.

Hizkuntza erabilera

Amaierako A artikulua da eta, beraz, izen arruntak (mendi, etxe...) bezala deklinatuko da: Egurenenea, Egureneneak, Egureneneari, Egurenenean, Egureneneko, Egurenenetik, Egurenenera

Oharrak

Osintxuko 102 zenbakiko etxea, GFAn eta Udal-erroldan EGUREN ENEA. Eskrituratan zela ote dute? Eurak zela deitzen ote diote?

Indarretxea

KoordenatuakX547132 Y4775676 Mapan ikusi [D_49576]
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaSanantonabat
Elem. geografikoaERAIKIN BAKARRA
Hizkuntza erabileraAmaierako A artikulua da eta, beraz, izen arruntak (mendi, etxe...) bezala deklinatuko da: Indarretxea, Indarretxeak, Indarretxeari, Indarretxean, Indarretxeko, Indarretxetik, Indarretxera
Oharrak

Turbiña, Zentrala, Zubiberri. Zela dokumentatzen da gaurko eskrituretan? Zubiberri baserria agertzen da dokumentatuta lehenagotik. Horixe berori zan? Zubiberri esaten da? Jaso idatzizko eta ahozko lekukotzak.

Gaur egun taberna gisa jarri beharko genuke, ala?

B5Mn Indarretxea.

Izagirreberri

KoordenatuakX547891 Y4777852 Mapan ikusi [D_50023]
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2015
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaBASERRIA
Hizkuntza erabilera

AZTERTZEKOAK: A ARTIKULUA du? E bat ala bi dauzka?

Ikusibarri (berba).

Aldaola

KoordenatuakX550853 Y4776796 Mapan ikusi []
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaElosua
Elem. geografikoaAURKINTZA (paraje, termino...)
Hizkuntza erabilera

Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Aldaola, Aldaolak, Aldaolari, Aldaolan, Aldaolako, Aldaolatik, Aldaolara

Bestelako jakingarriak

KATASTROKO INFORMAZIOA: katastroan agertzen da ALDAOLA basoa (termino de ALDAOLA, paraje de ALDAOLA). Sail guztiak ELOSUko baserrietakoak dira: Gomezkorta, Agirre, Kantera...

Aizkoegi

KoordenatuakX547274 Y4775551 Mapan ikusi [D_49350]
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2002
AuzoaBuruñao
Elem. geografikoaBASERRIA
EtimologiaAitz + ko + egi. KO diminutiboa?: Haitz txikiaren hegia. Ala Haitzeko hegia?
Ikusiáitz (berba), égi (berba).

Uspe

KoordenatuakX544090 Y4773681 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaAngiozar
Elem. geografikoaSAKONA
Oharrak

Katastroan jasota dator 4-5 aldiz bai ahoz eta bai idatziz USPE.

Aldakortegi

KoordenatuakX547160 Y4776432 Mapan ikusi []
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaBasalgo
Elem. geografikoaAURKINTZA (paraje, termino...)
EtimologiaAlda+korta+egi
Oharrak

LMMren liburuan jasota datoz Aldakorta eta Aldakortegi lursailak.

Auzoa Sanantonabat da ala? Katastroan jasota dago: 2 aldiz idatziz ALDACORTEGUI eta bi aldiz ahoz, batean ALDAKORTEI eta bestean ALDEKORTEI ("...término de Aldacortegui...contiene 25 a...)

Ikusiégi (berba).
Eta zuk, zer diozu?

Sanantonabaten dago ala Basalgon?

Erantzun hemen

Iroitako txabola

KoordenatuakX549182 Y4777559 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaTXABOLA, BORDA