Elosua

Askatsumendi

KoordenatuakX551202 Y4776270 Mapan ikusi [G_22188]
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
Arautzeari buruzko azalpenak
Ez da garbia Aizpurutxorekin loturarik duenik. B5Mn ASKITXUMENDI jaso da.  Askatsumendi izena jartzera ausartu gara idatzian sarrien agertzen dena Ascachumendi delako.
Askatsu-tik ote dator?
Webgunean ez dago Elosuan "a*mendi" osagaia duen antzeko lekuizenik.
Katastroan partzela mordoxka bat agertzen dira nolabait izen honi lotuta baina ez dago izen bakar bat. Hona hemen, oraingoz jasota daudenak, lehenengo ahozkoak eta gero idatzizkoak:
- 15-169: Kanteraburu / Canteraburu + Ascachumendi
- 15/234: Aizputxumendi / Canteraburu Y Ascachumendi
- 15/264: Kurutzeko ostia / Ascachumendi
- 15-368: Kanteraburu / Cantera-buru + Ascachu-mendi
- 15/495: Lasaitegi + Lasai-toki / Aspuchu-mendi
AuzoaElosua
Elem. geografikoaMENDIA

Abadetxea

KoordenatuakX552106 Y4776720 Mapan ikusi [D_48675]
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaElosua
Elem. geografikoaETXEA
EtimologiaAbade + etxea: abadearen etxea
Hizkuntza erabileraAmaierako A artikulua da eta, beraz, izen arruntak (mendi, etxe...) bezala deklinatuko da: Abadetxea, Abadetxeak, Abadetxeari, Abadetxean, Abadetxeko, Abadetxetik, Abadetxera
IkusiETXE osagaia etxe izenetan (book page), abádetxe (berba).

Ujaldea

KoordenatuakX551926 Y4776552 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaElosua
Elem. geografikoaAUZUNEA
Hizkuntza erabileraAmaierako A artikulua da eta, beraz, izen arruntak (mendi, etxe...) bezala deklinatuko da: Ujaldea, Ujaldeak, Ujaldeari, Ujaldean, Ujaldeko, Ujaldetik, Ujaldera
Oharrak

BAHan UJOLDE eta UJELDE datoz. Idatziz ez da dokumentatzen Ujalde, Ugalde, Uhalde, Ujolde... eta halakorik. Nordearen oposiziokoa izango da?

Ahotsaken datorren beste lekukotasunean (Juana Joxepa Lete) ere Ujalde dator eta ez dator Ujolde eta Ujelderik.

Sakristaukoa

KoordenatuakX552072 Y4776728 Mapan ikusi [D_48677]
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaElosua
Elem. geografikoaETXEA
EtimologiaSakristau + koa. Sakristauaren etxea.
Hizkuntza erabileraAmaierako A artikulua da. Beraz, lekuzko kasuetan, NON kasuan izan ezik, galdu egiten du A hori. Bestalde, hitzak lehendik -KO baduenez, NONGO kasuan ez da KO errepikatzen. Hala, beraz, honako hau da erabilera egokia: Sakristaukoan bizi naiz, Sakristauko lagunak ditut, Gure ama Sakristaukoa da, Sakristaukotik etorri naiz, Sakristaukora noa... Ostera, okerrak dira honelakoak: *Sakristaukoako lagunak ditut, Gure aita *Sakristaukokua da, *Sakristaukoatik etorri naiz, *Sakristaukoara noa
Ikusi-KOA etxe izenetan (book page), sakristau (berba).

Loidi

KoordenatuakX550591 Y4775459 Mapan ikusi [G_22194]
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaElosua
Elem. geografikoaAURKINTZA (paraje, termino...)
Oharrak

MTNEn Loidi Gaina dator eta GFAn Loidi. 

Katastroan lekukotasun mordo bat datoz bai ahoz eta bai idatziz LOIDIrenak. "paraje de Loidi, Termino de Loidi..." agertzen da sarritan. Loiditxiki, berriz, Behitegiaren ondoko partzela batekin lotuta dator, 15/427arekin: idatziz LOIDI-MENOR eta ahoz ez da jaso.

Hasieran Loidi eta Loiditxikiren kokapenak trukatuta zeuden eta aldatu egin ditut.

Errekatxiki

Bestelako izenakAltsasuerreka
KoordenatuakX551829 Y4775021 Mapan ikusi [I_19234]
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
Arautzeari buruzko azalpenak

Ikus oharrean jasotakoa. Errekatxiki eta Kortabarrierreka bereizi egin dugu, Antzuolako toponimian egin bezala.

AuzoaElosua
Elem. geografikoaERREKA
Bestelako jakingarriak

Altsasu elkartearen parean sortu eta Aizpurutxon Urolarekin bat egiten duen erreka.

Oharrak

GFAko B5Mn Altzazu. Biak dokumentatzen dira idatziz.

Ikus Luis Mari Alberdiren iruzkina. Guk ere berak jarritako irizpide hori erabili dugu baina susmoa dugu ez dagoela ahobatasunik horretan.

Eta zuk, zer diozu?

Altsasuerreka ala Errekatxiki da erabilixagoa? Eta Kortabarrierreka eta Errekatxiki erreka berak dira? Hala ez bada, nondik nora da bakoitza??

Erantzun hemen

Iriaun

KoordenatuakX552051 Y4776778 Mapan ikusi [D_48679]
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2002
AuzoaElosua
Elem. geografikoaBASERRIA

Loiditxikia

KoordenatuakX550061 Y4775522 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraUdaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena
AuzoaElosua
Elem. geografikoaAURKINTZA (paraje, termino...)
Oharrak

MTNEn honi Erreziltagi deitzen zaio. GFAn toki honetaz honakoa dio: Erreziltegi gailurra, Itxumendi mendia.

Katastroan lekukotasun mordo bat datoz bai ahoz eta bai idatziz LOIDIrenak. "paraje de Loidi, Termino de Loidi..." agertzen da sarritan. Loiditxiki, berriz, Behitegiaren ondoko partzela batekin lotuta dator, 15/427arekin: idatziz LOIDI-MENOR eta ahoz ez da jaso.

Hasieran Loidi eta Loiditxikiren kokapenak trukatuta zeuden eta aldatu egin ditut.

Katastroan, berriz, bi partzela daude idatziz Errosinategui izenez jaso direnak baina ahoz jaso ez direnak eta Itxumendiko errepikagailuaren ondoan daude. Bekadunek ere hortik gertu samar (Elosuko mendatean bertan) kokatu zuten Erroziñategiko gaiña baina ahozko lekukotasunik ez zuten jaso. Errosinategui eta aldaerak dezentetan agertzen dira datu-basean lotu barik. Bergarako Euskera liburuan Errozinategi gailurra agertzen da, itxura baten, orain Loiditxiki jarrita dagoen tokian.

Errekaldea

KoordenatuakX552278 Y4775335 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaElosua
Elem. geografikoaAUZUNEA
Oharrak

Lehen hemen lotuta zegoen Urbasa ere eta katastroa oinarri hartuta banandu egin ditut. Ikus Urbasa.

Juana Joxepa Lete:

- Eta Lutxurdio eta Kortabarri nun sartzen dia? Ujaldian horrek´e?
- Ez, horrek Errekaldia esaten jakue horrei.
- Errekaldia. Joe, oseake, makiña bat zati dao, ezta?
- Bai, bai, bai.

Amentzelaga

KoordenatuakX551965.8 Y4776614.5 Mapan ikusi [D_48681]
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2002
AuzoaElosua
Elem. geografikoaBASERRIA
Hizkuntza erabileraAmaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Amentzelaga, Amentzelagak, Amentzelagari, Amentzelagan, Amentzelagako, Amentzelagatik, Amentzelagara