Hiztegia

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
titára, titaría. (b). izena. TITERA (ARAM.). Dedal.
titi, titíxa. (b). izena. Teta. Titi polittak dauzka neska orrek. titíxa artu. (a). du aditza. Mamar. Oso ondo artzen dosku titixa. Ik. petxúa artu, bular. titíxa emon. (a). dio aditza. Amamantar. Ez i dotsa titirik emon biar. Ik. petxúa artu, bular. titíxa émutiai laga. (b). Destetar. Sin. bularra emutiai laga.
titíarro, titíarrua. (d). adjektiboa. Titi tenteak dituen emakumea.   Mujer de tetas tiesas. Alako titiarro batekin ikusi najuan.
titíaundi, titíaundixa. (b). adjektiboa. Titi handiak dituena. Mutillak pe izaten die titiaundixak.
titi-búru, titi-burúa. (d). izena. Pezón de persona. Ik. tití-púnta.
titijórra, titijorría. (c). izena. (lagunartekoa.) Titi ikuketa edo azterketa.   Acción de palpar o magrear tetas. Ze, atzo naikua titijorra eiñ eban rubixa arekin? Inesiboan, batik bat. titijorrán. 1. titijorrán. (c). adberbioa. Titiak ikutzen. Dantzan baiño geixao titijorran ein giñuan. 2. titijorrán. (c). esapidea. Kolpe zorririk jo gabe emakumea. Egun guztia titijorran egonda eztago ezer. Ik. potrojórra.
titíko ume, titíko umía. (b). Niño de teta. Titiko umia ziñan gerriak urten zebanian./ Titiko umia emoten dozu.
titill, titillak. izena. (Eibar) "Mollejas de cordero." (SB Eibetno).
titi-mútur, titi-mutúrra. (c). izena. Pezón de persona. Sin. tití-púnta.
tití-púnta, tití-púntia. (b). izena. Pezón. Titi-puntak erre zotsen kuartelian. Taberna giroan, adar-puntak ere esaten zaie nesken titi zorrotzei. Egongo dok Miuraren bat San Ferminetan adar-punta txikixauekin. Sin. titi-mútur.
titirri, titirrixa. adjektiboa. (Eibar) "Pazientzia, egonarririk gabekoa.   Impaciente. Titirrixa danetik ezin geldik egon.
toalla, tóallia. (a). izena. Toalla.
tóbera, tóberia. (d). izena. Ermentariaren sutegira auspoak edo haizegailuak sortzen duen haizea eramaten duen tutua.   Tobera. Auspua eraitteko toberia, bai toberia. Gero emen zulotik urtetze otsan aixia; zenbat eta bizkorrau eragin dda aixe geixau. Inaz.
to berba eiñ. esapidea. (Leintz) Hika berba egin. Orrek to berba itten dau. Ik. íka.
toitx. interjekzioa. "Ardiei deitzeko modua. Toitx, toitx, toitx... ta etorri itte zien." (Lar Antz) Sin. toz.
tóka, tókia. (d). izena. Toka jokoa.   El juego de la toca. Amatiñon be bazuan tokia; orduko sardantei geixenetan izete zuan. Klem. Ik. doke joku, tokera.
tokámen, tokaména. (d). izena. Herentzia partea. Ik. senipárte.
tokámentu, tokámentuak. (d). izena. Dokumentuak; hitzak oker aditzeko erraztasuna duen zenbaitek erabilia.   Documentos. Llamábanle así algunos por confusión y por ser la palabra castellana que les sonaba más parecida. Maltzako Klementak esana zesteroaren hitzak ekarriz; "anderiñia" andena da, hau ere zesteroak asmatua. Antzerakoa gertatzen da beste zenbait hitzekin: alikante, antomoill, dronillo, barbantzu, kalamonika...
tokatorreka. (d). adberbioa. TOKOTORREKA (ANTZ.). Ume jolasa. "Toca y corre"tik dator hori, tokotorre./ Tokotorreka aurreko pala bixak apurtu nittuan. Ik. mórroka.
tokáu. (a). da-zaio aditza. Tocar, corresponder. Zeiñi tokatze jako fregaua eittia? Bestalde, Ari tokau eitte jako esan ohi da, batzuetan ironiaz, honako honetan bezela: Gizon aberats batekin ezkondu ei zan Eibarko neska bat, eta andik puntuko joan ei jakon amai negarrez, gizonorrek keridia zeukala ta. Amorrek esan ei zotsan: "Badakizu ba, ari tokau eitte jako ta". bai tokáu be astuái pólaiñak. esapidea. BAI TOKÁU BE ASTUÁI KÓNFITTAK. Dagokiona baino jazkera dotoreagoa eramateagatik edo halako gauzengatik norbaitez adar-soinuan esan ohi den esapidea. tókatzeko be aundixá izan. (c). esapidea. BAI TOKAU BE. Ezusteko txarra edo zelebrea gertatu.