Lehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua

Baserri-izenen seinalizaziorako, maparako... Euskaltzaindiaren Onomastika batzordeari kontsultatutakoa. Kasuren batzuetan Euskaltzaindiak ez du irtenbide zehatza proposatu izan, aukerak planteatu izan ditu edo gomendioa eman izan du.

Sorusaitza

KoordenatuakX551990 Y4778131 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaElosua
Elem. geografikoaMUGARRIA
Hizkuntza erabileraAmaierako A artikulua da eta, beraz, izen arruntak (egun, bizkar...) bezala deklinatuko da: Sorusaitza, Sorusaitzak, Sorusaitzari, Sorusaitzean, Sorusaitzeko, Sorusaitzetik, Sorusaitzera
Bestelako jakingarriakBergara eta Azkoiti arteko mugarria. Mugarrian idatzita dagoen zenbakia: --. Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 71. Mugarriaren izena 1939ko aktan: Sorusaitza Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak.

Untzueta

KoordenatuakZehaztu gabea.
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaMUGARRIA
Hizkuntza erabileraAmaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Untzueta, Untzuetak, Untzuetari, Untzuetan, Untzuetako, Untzuetatik, Untzuetara
Bestelako jakingarriakBergara eta Soraluze arteko mugarria. Mugarria ez da aurkitu. Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 51. Mugarriaren izena 1939ko aktan: Unzeta. Oharra: Ez dugu aurkitu. Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak.

Untzueta

KoordenatuakX547803 Y4779508 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaMUGARRIA
Hizkuntza erabileraAmaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Untzueta, Untzuetak, Untzuetari, Untzuetan, Untzuetako, Untzuetatik, Untzuetara
Bestelako jakingarriakBergara eta Soraluze arteko mugarria. Mugarrian idatzita dagoen zenbakia: --. Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 52. Mugarriaren izena 1939ko aktan: Unzeta. Oharra: "V" eta "P" idatzita. Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak.

Untzuetaerdikoa

KoordenatuakX548047 Y4779311 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaMUGARRIA
Hizkuntza erabileraAmaierako A artikulua da. Beraz, lekuzko kasuetan, NON kasuan izan ezik, galdu egiten du A hori. Bestalde, hitzak lehendik -KO baduenez, NONGO kasuan ez da KO errepikatzen. Hala, beraz, honako hau da erabilera egokia: Untzuetaerdikoan bizi naiz, Untzuetaerdiko lagunak ditut, Gure ama Untzuetaerdikoa da, Untzuetaerdikotik etorri naiz, Untzuetaerdikora noa... Ostera, okerrak dira honelakoak: *Untzuetaerdikoako lagunak ditut, Gure aita *Untzuetaerdikokua da, *Untzuetaerdikoatik etorri naiz, *Untzuetaerdikoara noa
Bestelako jakingarriakBergara eta Soraluze arteko mugarria. Mugarrian idatzita dagoen zenbakia: --. Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 53. Mugarriaren izena 1939ko aktan: Unzeta de en medio. Oharra: "V" eta "P" idatzita. Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak.

Untzuetazpikoa

KoordenatuakX548208 Y4779244 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaMUGARRIA
Hizkuntza erabileraAmaierako A artikulua da. Beraz, lekuzko kasuetan, NON kasuan izan ezik, galdu egiten du A hori. Bestalde, hitzak lehendik -KO baduenez, NONGO kasuan ez da KO errepikatzen. Hala, beraz, honako hau da erabilera egokia: Untzuetazpikoan bizi naiz, Untzuetazpiko lagunak ditut, Gure ama Untzuetazpikoa da, Untzuetazpikotik etorri naiz, Untzuetazpikora noa... Ostera, okerrak dira honelakoak: *Untzuetazpikoako lagunak ditut, Gure aita *Untzuetazpikokua da, *Untzuetazpikoatik etorri naiz, *Untzuetazpikoara noa
Bestelako jakingarriakBergara eta Soraluze arteko mugarria. Mugarrian idatzita dagoen zenbakia: --. Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 54. Mugarriaren izena 1939ko aktan: Unzeta de abajo. Oharra: "V" eta "P" idatzita. Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak.

Mugarri

KoordenatuakZehaztu gabea.
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaMUGARRIA
Bestelako jakingarriakBergara eta Soraluze arteko mugarria. Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 57. Mugarriaren izena 1939ko aktan: Mugarri. Oharra: Osintxuko bariantea egindakoan desagertuta. GFAko mugarri bat dago inguruan. Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak.

Bolua

KoordenatuakZehaztu gabea.
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaMUGARRIA
Hizkuntza erabileraAmaierako A artikulua da eta, beraz, izen arruntak (mendi, etxe...) bezala deklinatuko da: Bolua, Boluak, Boluari, Boluan, Boluko, Bolutik, Bolura
Bestelako jakingarriakBergara eta Soraluze arteko mugarria. Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 58. Mugarriaren izena 1939ko aktan: Bolu. Oharra: Bide azpian desagertuta. Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak.

Iruerreketa

KoordenatuakZehaztu gabea.
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaMUGARRIA
Hizkuntza erabileraAmaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Iruerreketa, Iruerreketak, Iruerreketari, Iruerreketan, Iruerreketako, Iruerreketatik, Iruerreketara
Bestelako jakingarriakBergara eta Soraluze arteko mugarria. Mugarria ez da aurkitu. Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 59. Mugarriaren izena 1939ko aktan: Iruerreketa. Oharra: Ez dugu aurkitu. Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak.

Antsola

KoordenatuakX540510 Y4772818 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaAngiozar
Elem. geografikoaMUGARRIA
Hizkuntza erabileraAmaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Antsola, Antsolak, Antsolari, Antsolan, Antsolako, Antsolatik, Antsolara
Bestelako jakingarriakBergara eta Elorrio arteko mugarria. Mugarrian idatzita dagoen zenbakia: M5. Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 5. Mugarriaren izena 1939ko aktan: Ansola Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak.

Pagozabal

KoordenatuakX545988 Y4779815 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaBasalgo
Elem. geografikoaMUGARRIA
Bestelako jakingarriakBergara eta Soraluze arteko mugarria. Mugarrian idatzita dagoen zenbakia: --. Polpol M.T.koek emandako zenbakia: 37. Mugarriaren izena 1939ko aktan: Pago-zabal. Oharra: Beste ordezko harri txiki bat. Informazioa: Polpol Mendizale Taldea, mugarrien ibilbideak.