Osintxu

Erreferentzia: 
17-455
Lekuizena: 
BELAMUNO (ie) edo BELAMUN (ae)
Kokapena
Azalera: 
55665
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
1865

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8666AIBELAMUNOBASOA"Un terreno helechal en el paraje llamado BELAMUNO, en el monte MARCELEGUI o MARCELAY…"1989
8667AABELAMUNLARREA2010
8668BABELAMUNBASOA2010
8669CABELAMUNPINUDIA2010

GOIKO LUBARRIA

Erreferentzia: 
17-457
Lekuizena: 
GOICO-LURBARRIA(ie) (GOIKOLUGARRIXA(ae))
Kokapena
Azalera: 
6542
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
793AIGOICO-LURBARRIAMALKARRA
794AAGOIKOLUGARRIXAMALKARRA2007

KORTA

Erreferentzia: 
17-458
Lekuizena: 
CORTA(ie)
Kokapena
Lursail izena: 
KORTA
Azalera: 
14197
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
1224

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
1056AICORTABASOA"Una porción de terreno helechal llamado Corta,..." "Otra porción de terreno helechal en el mismo punto de Corta..."
1057AAKORTABASOA2007

URZABAL

Erreferentzia: 
17-459
Lekuizena: 
URZABAL (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
CS BENTAOSTE Y PERTENECIDOS
Azalera: 
8219
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
355

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
9538AIURZABALTXARA"Porción de terreno jaral en el término de QUERISETA y paraje llamado URZABAL …"1989

ETXEAURREA-ETXEBURUA-GURUTZEGI

Erreferentzia: 
17-461
Lekuizena: 
ECHE-AURREA(ie)+ECHE-BURUA(ie)+SOLOGUENA(ie)+GURUCECO-EGUIA(ie) GURUTZEGI BEEKUA(ae)+GURUCECO-EGUIA(ie) GURUTZEGI GOIKUA(ae)+SARIBIARTE(ie) SASIBERTE(ae)+INCHAUR-ANDIETA-BURUA(ie) edo INTXAURRANDITTA(ae)
Kokapena
Azalera: 
23608
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
601

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
686AIECHE-AURREASOROA
687AAETXEAURRIASOROA2007
688BIECHE-BURUASOROA
689BAETXEBURUASOROA2007
690DISOLOGUENATXARA
691DATXARIATXARA2007
692EIGURUCECO-EGUIABASOA
693EAGURUTZEGI BEEKUABASOA2007
694FIGURUCECO-EGUIABASOA
695FAGURUTZEGI GOIKUABASOA2007
696GISARIBIARTELARREA
697GASASIBERTELARREA2007
698HIINCHAUR-ANDIETA-BURUALARREA
699HAINTXAURRANDITTALARREA2007

ITXASOI

Erreferentzia: 
17-463
Lekuizena: 
ITXASOI (ie) (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ITXASOI
Azalera: 
6051
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
20086

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
3386AIITXASOIBASOA"Parcela de terreno en el término ITXASOI…"1988
3387AAITXASOILARREA2009
3388BAITXASOIPINUDIA2009

BOLUSOUA

Erreferentzia: 
17-467
Lekuizena: 
BOLUSOUA(ae)
Kokapena
Azalera: 
1730
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
20110

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
972AABOLUSOUABASOA2007

GOIKO GARASAILA

Erreferentzia: 
17-468
Lekuizena: 
CORTA (ie) KORTETA(ae)
Kokapena
Azalera: 
7166
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
20110

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
973AICORTABASOA"Otro trozo de terreno helechal y jaral de haya en el indicado monte de Quericeta y paraje llamado `Corta´..."
974AAKORTETABASOA2007

BEHEKO ZELAIA

Erreferentzia: 
17-469
Lekuizena: 
BEEKO ZELAIXA(ae)
Kokapena
Lursail izena: 
EGUZKITZA BASERRIA Y PERTENECI
Azalera: 
15249
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
52

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
941AABEEKO ZELAIXABASOA2007

BERDAN ZELAI

Erreferentzia: 
17-475
Lekuizena: 
BERDAN-CELAY (ie) edo BERDAN ZELAI (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS GANTXEGI Y PERTENECIDOS
Azalera: 
2014
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
1629

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
3787AIBERDAN-CELAYLUR LANDUA"Labradío BERDAN-CELAY …"0
3788AABERDAN ZELAIPINUDIA2009