Osintxu

MUSO

Erreferentzia: 
17-225
Lekuizena: 
MUSO (ie) edo MUSOSOO (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS AGIRREZABAL Y PERTENECIDOS
Azalera: 
779
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
2097

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
1733AIMUSOMALKARRA"...terreno llamado Muso..."
1734AAMUSOSOOMALKARRA2007

NASIKOA

Erreferentzia: 
17-204
Lekuizena: 
NASICOA (ie) edo NASIKOA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS CS EDURDUNGOA
Azalera: 
2474
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
990

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8451AINASICOALUR LANDUA + ZELAIA"Un terreno parte sembradío y parte herbal llamado NASICOA…"1942
8452AANASIKOABASOA2010

NASIKOA

Erreferentzia: 
17-205
Lekuizena: 
NASICOA (ie) edo NASIKOA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS CS EDURDUNGOA
Azalera: 
1594
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
990

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8453AINASICOALUR LANDUA + ZELAIA"Un terreno parte sembradío y parte herbal llamado NASICOA…"1942
8454AANASIKOAPINUDIA2010

Erreferentzia: 
17-206
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS CS EDURDUNGOA
Azalera: 
2529
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 

BALANZATEGI

Erreferentzia: 
17-207
Lekuizena: 
BALANZATEGUI (ie) edo BALANZATEGI (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
BALANZATEGI
Azalera: 
5037
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
368

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8663AIBALANZATEGUIBASOA"Un terreno helechal en el paraje BALANZATEGUI …"1989
8664AABALANZATEGIPINUDIA2010

ESTAPETA-BEISOTA

Erreferentzia: 
17-185
Lekuizena: 
BEISOTA(ie) "…en el termino de Gurutzeta…" + ESTAPETA(ie) y CHANTEISA(ie)
Kokapena
Lursail izena: 
GANTXEGI-GOITIA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
29712
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
1132-555

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
735AIBEISOTABASOA"...en el término de Gurutzeta..."
736BIESTAPETA y CHANTEISABASOA

ERROITZ-GOENETXE IRABAZIA

Erreferentzia: 
17-186
Lekuizena: 
GUENECHE-IRABACIA (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
CS GOENETXE Y PERTENECIDOS
Azalera: 
4092
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
1277

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
9093AIGUENECHE-IRABACIAGAZTAINADIA+BASOA"El terreno castañal y helechal del término de ERROIZ, llamado GUENECHE-IRABACIA…"2003

LARREKO ZABALA

Erreferentzia: 
17-187
Lekuizena: 
LARRECO-ZABALA(ie)
Kokapena
Lursail izena: 
GANTXEGI-GOITIA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
1339
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
1132

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
737AILARRECO-ZABALALARREA
738AALARREKO ZABALALARREA2007

LESARRI SORO

Erreferentzia: 
17-188
Lekuizena: 
ETXAURRIA (ae) + ETXOSTIA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS LESARRISORO Y PERTENECIDOS
Azalera: 
2885
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
20085

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
3397AILESARRI-SOROLUR SAILA"Parcela de terreno en el punto LESARRI-SORO…"1988
3398AAETXAURRIAZELAIA2009
3399BALESARRISOROBASERRIA2009
3400CAETXOSTIABASOA2009

ETXE INGURUKO SAILA

Erreferentzia: 
17-189
Lekuizena: 
ETXEINGURUKO SAILLAK (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS LESARRI SORO
Azalera: 
25927
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
20084

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
3390AILESARRI-SOROLUR SAILA"Parcela de terreno en el punto LESARRI-SORO … atravesada en parte por camino…"1988
3391AAETXEINGURUKO SAILLAKPINUDIA2009
3392BAETXEINGURUKO SAILLAKBASOA2009
3393CAETXEINGURUKO SAILLAKPINUDIA2009
3394DAETXEINGURUKO SAILLAKZELAIA2009