Osintxu

BASO ZAHARRA

Erreferentzia: 
17-190
Lekuizena: 
BASOZARRA(ae)
Kokapena
Lursail izena: 
EGUZKITZA BASERRIA Y PERTENECI
Azalera: 
26369
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
52

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
939AABASOZARRABASOA2007

BASO-BARRI

Erreferentzia: 
17-191
Lekuizena: 
ZUMETA o BASO-BARRI (ie) edo BASOBERRIXA(ae)
Kokapena
Lursail izena: 
BASO-BARRI
Azalera: 
5713
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
4178

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
940AABASOBERRIXABASOA2007

UNTZABAL

Erreferentzia: 
17-193
Lekuizena: 
UNTZABAL
Kokapena
Lursail izena: 
CS ITURBIETA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
29827
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
1000AAUNTZABALBASOA2007

KORTA

Erreferentzia: 
17-195
Lekuizena: 
CORTA(ie) "…en el termino Chanchita-aitz…"
Kokapena
Lursail izena: 
GANTXEGI-GOITIA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
28030
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
1132

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
741AICORTABASOA"...en el término de Chanchita-aitz..."

IRRITXOTA

Erreferentzia: 
17-198
Lekuizena: 
IRRICHOTA (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
CS GOENETXE Y PERTENECIDOS
Azalera: 
42109
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
1277

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
1957AIIRRICHOTABASOA"Un terreno jaral con algunos nogales en el término de Irrichota..."

IRUKURUTZETA

Erreferentzia: 
17-199
Lekuizena: 
VENTAOSTE o IRUCRUCETA (ie) edo IRUKRUTZETA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
IRUKURUTZETA
Azalera: 
13274
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
3783

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
3401AIVENTAOSTE + IRUCRUCETAOTADIA"…la totalidad del terreno VENTAOSTE o IRUCRUCETA…", "…terreno jaral en el término de IRUCRUCETA…"1988
3402AAIRUKRUTZETALARREA2009
3403BAIRUKRUTZETABASOA2009
3404CAIRUKRUTZETAPINUDIA2009

LASPIUR BOLU-ETXEAURREA

Erreferentzia: 
17-203
Lekuizena: 
SAGASTIA (ie) + ECHEAURREA (ie) + ETXEAURRIA (ae) + LASPIUR BOLU (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS CS BILOTEGI
Azalera: 
16175
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
Ikus oharrak

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8462AIECHEAURREASOROA"Una porción de heredad en el término de SAGASTIA, hoy llamado ECHEAURREA …"1975
8465AAETXEAURRIAZELAIA2010
8463BIECHEOSTICOSAILA"Una porción de terreno llamado ECHEOSTICO … "1975
8466BAETXEAURRIABASOA2010
8464CIECHEAURREASOROA"Una porción de heredad en el término de SAGASTIYA, llamado ECHEAURREA … Sur con regata Oronsola …"1975

BELAMUNO

Erreferentzia: 
17-180
Lekuizena: 
BELAMUNO
Kokapena
Lursail izena: 
CS ITURBIETA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
20569
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
997AABELAMUNOGARASAILA2007

ETXEAZPIA-ETXEBURUA-GIBELONDO

Erreferentzia: 
17-161
Lekuizena: 
{ECHEAZPIA(ie)+ECHEBURUA(ie)+GUIBELONDO(ie)+SOROCHO-BIRIBIL(ie)+MARTILUPELE(ie)+SOLOCHO(ie)+CIARDEI(ie)} + OYANGUREN-SORO(ie)
Kokapena
Lursail izena: 
GANTXEGI-GOITIA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
139106
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
1132-1618

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
709AIECHEAZPIALARREA+BASOA
710AAETXEAZPIXALARREA+BASOA2007
711BIECHEBURUABASOA
712BAETXEBURUABASOA2007
713DIGUIBELONDOBASOA
714DAGIBELONDOBASOA2007
715EIMARTILUPELETXARA
716EAMARTILUPELETXARA2007
717FISOLOCHO-BIRIBILBASOA
718FASOROTXO BIRIBILBASOA2007
719GISOLOCHOBASOA
720GASOROTXOBASOA2007
721HICIARDEITXARA
722HAZIARDEITXARA2007
723IIOYANGUREN-SOROTXARA
724IAOIANGUREN SOROTXARA2007

ITURRITXOTA

Erreferentzia: 
17-182
Lekuizena: 
ITURRICHOTA (ie) edo ITTURRITXOTA(ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ITURRITXOTA
Azalera: 
10786
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
4177

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
938AAITURRITXOTABASOA2007