Osintxu

KORTA-IRUSOLA

Erreferentzia: 
17-487
Lekuizena: 
CORTA(ie) edo IRUSOLA(ie)
Kokapena
Lursail izena: 
CS OLABARRI Y PERTENECIDOS
Azalera: 
3047
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
1279

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
823AICORTA o IRUSOLABASOA
824AAIRUSOTABASOA2007

KORTA

Erreferentzia: 
17-488
Lekuizena: 
KORTAK (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ARTOLAZABAL AZPIKOA Y PERTENEC
Azalera: 
10068
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
438

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
1174AICORTETABASOA"...cuatro porcioncitas de terreno en el monte Quericeta y paraje llamado Corteta, en un montazgo calvo y parte helechal..."
1175AAKORTAKBASOA2007

Erreferentzia: 
17-490
Kokapena
Lursail izena: 
CS OLABARRIAGA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
3040
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 

ILLARRAMENDI BASTERRA

Erreferentzia: 
17-491
Lekuizena: 
ZANIOLA-BASTARRA (ie) edo ILLARRAMENDI BASTERRA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ILLARRAMENDI BASTERRA
Azalera: 
4910
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
1558

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
9418AAILLARRAMENDI BASTERRAPINUDIA2010
9748AIZANIOLA-BASTARRABASOA"Terreno helechal en el monte MARCELEGUI y paraje llamado ZANIOLA-BASTARRA …"1906
9419BAILLARRAMENDI BASTERRALARREA2010

KURUTZE

Erreferentzia: 
17-495
Lekuizena: 
"…paraje de OLANI …" (ie) edo KURUTZE (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
KURUTZE
Azalera: 
3004
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
13365

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
5155AILUR SAILA"…terreno en el paraje de OLANI …"0
5156AAKURUTZEZELAIA2009
5157BAKURUTZELARREA2009

KURUTZE

Erreferentzia: 
17-496
Lekuizena: 
"…paraje de OLANI…" (ie) edo KURUTZE (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
KURUTZE
Azalera: 
5470
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
13366

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
5153AILUR SAILA"…parcela de terreno … paraje de OLANI…"1985
5154AAKURUTZEBASOA2007

URRIZABEL

Erreferentzia: 
17-498
Lekuizena: 
UNTZUAR o URIZABEL (ie) edo URRIZABEL (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
URRIZABEL
Azalera: 
9563
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
20089

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
3377AIUNTZUAR o URIZABELLUR SAILA"Parcela de terreno en el término de UNTZUAR o URIZABEL…"1988
3378AAURRIZABELLARREA2009
3379BAURRIZABELBASOA2009
3380CAURRIZABELLARREA2009

ETXEAURREA-ETXEBURUA-LIZARDI

Erreferentzia: 
17-478
Lekuizena: 
ECHEBURUA (ie) + ECHEAURREA o ARZABAL (ie) + BIDEBITARTE (ie) + LIZARDI (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
ARTOLAZABAL-ETXEBERRI Y Pº
Azalera: 
60201
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
Ikus oharrak

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6171AIECHEBURUALUR LANDUA"La porción de terreno sembradío llamado ECHEBURUA …" + "Parcela de terreno en ECHEBURUA …"1999
6172BIECHEAURREA o ARZABALLUR LANDUA"Otra porción de terreno sembradío con parte herbal y ribazos llamado ECHEAURREA o ARZABAL …"1999
6173CIBIDEBITARTESAILA"Otra porción de terreno que se rotura en el paraje llamado BIDEBITARTE…" + "Porción de terreno que se rotura en el punto llamado BIDEBITARTE …"1999
6174DILIZARDIMENDIA"Trozo de terreno monte en el monte de LIZARDI…"1999

MAKAZTI-ETXEOSTEA-ZIERSORO

Erreferentzia: 
17-479
Lekuizena: 
MAKAZTI (ae) + HIRUZURREKUA (ae) + ETXOSTEA (ae) + BILLAFRANKETAKO ZULOA (ae) + MUGAIN HAUNDI (ae) + BABONDO (ae) + ZIERSORO (ae) + ASTRAITZ BAZTERRA (ae) + ETXABURUA (ae) + LUR PORTISA (ae) + KINDDABURUA (ae) + OKOSONDO (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ARTOLAZABAL AZPIKOA Y PERTENEC
Azalera: 
53013
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
438

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
1176AIECHEAZPIA y SAGASTI-BASTARRALARREA
1177AAETXEAZPIXALARREA2007
1186AABILLAFRANKETAKO ZULUASOROA2007
1187AAMUGAIN AUNDILARREA2007
1188AABABONDOSOROA2007
1178BIMACARTIMALKARRA
1179BAMAKAZTIMALKARRA2007
1184BAIRUZURREKUASOROA2007
1185BAETXOSTIASOROA2007
1180DIECHEBURUASOROA
1181DAETXABURUASOROA2007
1190DALUR PORTISALARREA2007
1191DAKINDDABURUALARREA2007
1192DAOKOSONDOLARREA2007
1182EIAZTRAITZ-BASTARRABASOA"Otra porción de terreno con algunos árboles en el mismo término de Erroiz, llamado Aztraitz-bastarra..."
1183EAASTRAITZ BAZTERRABASOA2007
1189EAZIERSOROLARREA2007

ECHEAZPIA

Erreferentzia: 
17-480
Lekuizena: 
ECHEAZPIA (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
ECHEAZPIA
Azalera: 
2461
Auzoa: 
Osintxu
Finka zenbakia: 
11412