Hiztegia

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
sutáko áuts, sutáko áutsa. (b). izena. Ceniza. Etara ekonomikatik sutako autsa ta ortura eruan./ Bai, autstrapua gaiñien ipintte jakon, sutako autsan trapua.Juana. Sutako hautsa jaboe edo deterjente moduan erabiltzen zen, hari-matazak eta arropa garbitzeko, lixiba egiteko. Pago-egurraren hautsa nahi izaten zen, gaztainarenak kolore eskasa ematen baitzion arropari, tinta botatzen zuelako. Etxean nahikoa ez zegoenean, auzora jotzen zen. Hautsa talaburnika (talopalaka) neurtzen omen zen.
sutáko gántxu, -o, sutáko gantxúa. (c). izena. Ekonomika edo beheko sua astintzeko erabiltzen den burdinazko gauza.   Gancho de cocina. Sutako gantxua bota katuai tta urrengo egunian aldameneko andria buruan ebaixakin. Ik. gántxu, -o.
sutauts, sutautsa. izena. (Eibar) Pólvora.
sutégi.
© Iñaki Arana
1. sutegi, sutegíxa. (c). izena. SUTÁI, SUTÉI. Fragua. Ermentariko bentanatik sutegira begira egote giñan. Ik. errementári.
2. sutegi. Ik. suetxe.
sutóndo, sutondúa. (b). izena. Suaren ondoa. Goxo-goxo egoten da sutonduan./ Majo e, katuen moduan sutonduan (esaera entzuna).
sutu. 1. sutu. (c). du aditza. Su eman. Atzo atsaldian sutu giñuan txendorra. 2. sutu. (c). da aditza. Oso haserre jarri. Sututa jartzen dok asuntu ori aittatu ezkero.
sutxákur, sutxákurrak. (d). "Ciertas luces que se veían de noche." (Izag Oñ). argitxákur, argitxákurrak. (d). izena. Fuego fatuo. Sin. sutxákur.
súzko-zézen, súzko-zezéna. (b). izena. Toro de fuego. Suzko-zezena ei dago gabian. Sin. zezen-súzko.
© BUAko guztiak
suzkúrrubera, suzkúrruberak. (a). izena. SUZKARRABERA. Suzko erruberak.   Fuegos artificiales. Urtero izaten die Paskuetan suzkurruberak. Baturako ere ez litzateke berba txarra.