Sailkapena: BASOA (bosque)

Aitzandieta

KoordenatuakX548887 Y4778375 Mapan ikusi []
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaBASOA (bosque)
Etimologia

Xabier Arregik jasoa: "Haitz izenetik dator Joxe Mari Zenitagoia Galartzazarrekoak esan duenez. Toki horretan zartatutako haitza omen dago."

Hizkuntza erabilera

Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Aitzandieta, Aitzandietak, Aitzandietari, Aitzandietan, Aitzandietako, Aitzandietatik, Aitzandietara

Oharrak

Xabier Arregik jasoa: Olalde baserrikoek, Aitzaldia hitza erabiltzen dute inguru bera izendatzeko. Katastroan, 16/22 partzela bi zatirekin: "Monte arbolar llamado Aizandieta-basterra...contiene este terreno 127a...", "Monte arbolar llamado Aiztandieta;...contiene 578a y 36ca..."

Ikusiaundi (berba).

Aizbakar

KoordenatuakX546945 Y4778532 Mapan ikusi []
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaBASOA (bosque)
EtimologiaAitz + bakar edo aritz + bakar (?)
Oharrak

Katastrotik hartua.

Ikusiáitz (berba).

Aizpeltza

KoordenatuakX550523 Y4778801 Mapan ikusi []
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaBASOA (bosque)
EtimologiaAitz + beltza.
Hizkuntza erabilera

Amaierako A artikulua da eta, beraz, izen arruntak (egun, bizkar...) bezala deklinatuko da: Aizpeltza, Aizpeltzak, Aizpeltzari, Aizpeltzean, Aizpeltzeko, Aizpeltzetik, Aizpeltzera

Oharrak

Katastroan ere jasota dator 4 hektareako partzela bat, idatziz "Aitz-beltza o Iturrichota" eta ahoz Aitzpeltza jaso dena.

Ikusiáitz (berba).

Akotaubasoa

KoordenatuakX543948 Y4771987 Mapan ikusi []
Arautze egoeraUdaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena
AuzoaAngiozar
Elem. geografikoaBASOA (bosque)
Oharrak

Katastroan ez dator akotau konturik; ez idatziz eta ez ahoz.

Aldapa

KoordenatuakX544342 Y4775272 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaUbera
Elem. geografikoaBASOA (bosque)
Hizkuntza erabileraAmaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Aldapa, Aldapak, Aldapari, Aldapan, Aldapako, Aldapatik, Aldapara
Oharrak

Artikulua hartzean Aldapa ala Aldapea?

KATASTROA: zona horretan daude ALDAPA izeneko zenbait partzela, ez oso handiak: 5. poligonoko 126, 238 eta 249 partzelak. Idatziz ALDAPA dokumentatzen da beti eta ahoz ALDAPA bitan eta ALDAPIA behin.

//// Lekukotasunetan bi auzo ageri dira: Goiauzoa eta Ubera. Zuzena ote da? 88-10-D erreferentzian EGUIALDAPA. Bera ote da? Kokapenagatik ez du ematen: Egialdapa Egurbidezar gainean dela jartzen du oharrean. ///

Amillagabarreneko saila

KoordenatuakX544855 Y4778177 Mapan ikusi []
Arautze egoeraUdaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena
AuzoaBasalgo
Elem. geografikoaBASOA (bosque)
Oharrak

Aztertu: Hau jo liteke toponimotzat??? Ematen du jabetza adieraziko duela. Amillagabarrena izeneko etxe bat ageri da datu-basean, gaur zein den zehaztu barik. Inguru horretan ez dago Amillagarekin lotutako izenik.

Amurkia

KoordenatuakX546399 Y4778288 Mapan ikusi []
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaBasalgo
Elem. geografikoaBASOA (bosque)
Oharrak

A artikulua??

EGITEKOA: Idatzizko erreferentziak lortu. Soraluzetarrek Artia esaten dietela esaten du informante batek. Zein aukeratu. Katastroan oraindik inguru horretan hutsune dezente daude. 

Amurdi-ren idatzizko erreferentziak badaude, Uberan, baina Amurki-renik ez dut inon topatu. Eta oharretan ere ez dago.

Anpolaialdea

KoordenatuakX548305 Y4775390 Mapan ikusi []
Arautze egoeraUdaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena
AuzoaAranerreka
Elem. geografikoaBASOA (bosque)
Oharrak

Datu-basean ez dator, ezta oharretan ere, hor daudenez aparteko lekukotzarik.

OEH. Tr. Atestiguado sólo en autores vizcaínos y guipuzcoanos, a partir de comienzos del s. XIX. Anpolai es la forma más empleada. OHEn ez dator ANPOLEGI

Arantzasti

KoordenatuakX544693 Y4773838 Mapan ikusi []
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaAldaiegia
Elem. geografikoaBASOA (bosque)
EtimologiaArantz + -tze (atzizkia) -di (leku atzizkia)
Oharrak

ARANSASTI dokumentatzen da Angiozarren 1776 eta 1862an. Erreferentzia: 88-26-A??. Aransagasti?? - Aldaiko errekatxuan harutz, zatirik-eta bai hor edo? Izenik? Soron bat edo… - Bai, Asasti. Aldai Etxeberri nun esan juau? - Aldai Etxeberri hau, hau errekatxua. - […] Asasti, ez hemendik. - Aldai Etxeberrin gaiñian? - Hemen, alde hontara jak Asasti, hemen, alde honetara; gorao edo beherao, alde hontara. - Aldai Etxeberri baiño goratxuau? - Bai, honutzao, […]. - Ta zer da hori, Asasti hori, basua? - Asasti. Hori da Aldaiko zelai ondua. - A, zelaixa. - Zelai haundi bat, zelaixa ta basua ta dana. - Zer da, bizkar bat edo hola da? - Ez lau-laua da. […]. Laua ez, e! Aldapia […]. (Inza Duñabeitia, Pedro; Inza Gabilondo, Mari Jose)

Ariznabarretabarrena

KoordenatuakX540998 Y4774368 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraUdaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena
AuzoaAngiozar
Elem. geografikoaBASOA (bosque)
Oharrak

Añabarreta tontorra da.