mandámentu

mandámentu. komentario 1 1. mandámentu, mandámentua(k). izena. Los Diez Mandamientos. Buruz ikasten giñuzen Amar Mandamentuak, naiz ta jakiñ ez zer esan nai zeben. 2. mandámentu, mandámentua. (d). izena. Agindua. Misión que cumplir, mandamiento. Nik eztakitt ze mandamentu zeuken, baiña antxe egon zien ate onduan geldi. Gutxi erabilia.

Komentarioak

MANDAMENTURA EKARRI. "Ez zeuan aura mandamentura ekartzeko!", "Ezin sártu mandamentuan!". Konbenzitzeko zailtasuna izan. (entrar en razón). Bergara.