Hiztegia

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
úutikan!. (c). interjekzioa. Utikan! Amorrua edo haserrea adierazten duen hitza. Ez fregaurik eiñ, ez kuartuak jaso... berandu jaiki ta kalera. Uutikan Zuekin etxaon ze eiñik./ Ainbeste ume, zeekin jantziik ez eta. Uutikan! Mertz.
uuu. onomatopeia. "Onomatopeya del viento." (SB Eibetno).
úxa!. (c). interjekzioa. Voz para espantar gallinas. Uxa oilluak, uxa! Ant. purra!.
uxarrían. (c). adberbioa. UXARKA, UXARRÁN, IXURRÍAN. Txerria edo basurdea lurrean muturka.   Hozando el cerdo o el jabalí. Txarrixa uxarrian dabill./ Basurdiak patata saillak izurraittu uxarran./ Guk íxurrian esaten juau. Txarrixa ixurrian dabill, ixurtu ein ddau. Don. Sin. iñuska (Eib.). Ik. múturka, ixúrtu.
uxatu. aditza. UXAATU (IZAG ANTZ). Espantar. Ortu dana oilloz beteta zeuan, da jun nitzanian danak uxatu nittuan. (Lar Antz). Ant. uxatu.
uxuxuan. adberbioa. "Soman, aitzakia dela eta, horiek direla eta ez direla. Errebajen uxuxuan jendia uari zebillen, baiña ezeuan ezer." (Lar Antz)
© Jaione Isazelaia
uztargílle, uztargillía. (c). izena. Uztarriak egiten dituena.   Yuntero. Uztargille langintzia akabau zan.
uztárri. (Eibar) BUZTARRI (EIB.).
© Jaione Isazelaia
1. uztarri, uztarríxa. (b). izena. Yugo. uztarri baten ipintzeko modukuak. (c). esapidea. Biak antzekoak.
2. uztarri, uztarríxa. (d). izena. Etxearen egituran, aidean geratzen diren osagaiak uztartzen dituen egurra. Uztarriak tximiniarako leihoak edo eskailera-zuloak egin behar direnean dira beharrezkoak, moztutako kuartoiak edo kapirixoak bertan dutelako asentaleku berria. 3. uztarri, uztarríxa. (d). izena. Dolareko ardatzean, azpiko ohola zanpatzen duena.   Muela (?) del lagar. Lelengo tablia bota, gero beste orrek, senduauak, da aren gaiñian etortzen zan uztarrixa, aura goittik bera datorrena ejian, aura ezta apartatzen, aura betik an ibiltzen da gora ta bera. Don.
uztarri-bakar, uztarri-bakarra. (c). izena. Idi edo behi bakarra lotzeko uztarria.
uztarri-bei, uztarri-beixa. (c). izena. Uztarrian lotzen den behia.
uztártu. (b). du aditza. Uncir. Irixak uztartu garotara joateko.
1. úztau. UZTAI. 1. úztau, úztaua. (d). izena. Gurdi gurpilaren burdinazko estalkia.   Llanta, aro de hierro que cubre la rueda del carro. Uztaua esate jako erruberiak gaiñian daroian burdiñiai. Don./ Burdi-bolantiak pa karga geixao erabiltzeko batera, da ba zela uztau zabala zeban, bide gutxiao ondatu kamiñuan. Don. Ik. burtúel, burtxirrínka, uel. 2. úztau, úztaua. (d). izena. Galdara baten heldulekua.   Aro que hace de asa; de un caldero, por ejemplo. Galdaria gaiñian, eltzeko kertena, uztaua. Don. 3. úztau, úztaua. (d). izena. Upela biltzen duen burdinazko aroa.   Aro de tonel. Ase (barrika), jarixoik euki eztaixen. Uztauak-eta estutu, ta gero ur puxkatekin ipiñi gaiñetik eta azpittik. Don.
© Jaione Isazelaia
2. úztau, o, úztaua. (b). izena. . rumex sp.. Romaza. Gure ortu eta soroetako belar txarrik ezagunetarikoa. Zuztar luze-luzea izaten du eta ez da erraza ateratzen. Sikatutakoan kolore gorria hartzen du eta hazi mordoa jalgitzen zaio. Klase bat baino gehiago dago, baina antzerakoak dira.