Hiztegia

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
sutoki
tajadera
sutóndo, sutondúa. (b). izena. Suaren ondoa. Goxo-goxo egoten da sutonduan./ Majo e, katuen moduan sutonduan (esaera entzuna).
sutu. 1. sutu. (c). du aditza. Su eman. Atzo atsaldian sutu giñuan txendorra. 2. sutu. (c). da aditza. Oso haserre jarri. Sututa jartzen dok asuntu ori aittatu ezkero.
sutxákur, sutxákurrak. (d). "Ciertas luces que se veían de noche." (Izag Oñ). argitxákur, argitxákurrak. (d). izena. Fuego fatuo. Sin. sutxákur.
súzko-zézen, súzko-zezéna. (b). izena. Toro de fuego. Suzko-zezena ei dago gabian. Sin. zezen-súzko.
© BUAko guztiak
suzkúrrubera, suzkúrruberak. (a). izena. SUZKARRABERA. Suzko erruberak.   Fuegos artificiales. Urtero izaten die Paskuetan suzkurruberak. Baturako ere ez litzateke berba txarra.
ta. (a). juntagailua. Ik. eta.
ta-ta. onomatopeia. Tiro jarraituen onomatopeia.
tábako, tábakua. (a). izena. Tabaco. Ik. tabákorri.
© Ezezaguna
tabákorri, tabákorrixa. (c). izena. . TÁKORRI. nicotiana tabacum. Tabaco. I, joan ari estankora ta tabakorrixa ekarri./ Sasoi batian basarri askotan ereitte zan tabakorrixa. Orri oso zabalak dituen landare hau hemen ez da orain landatzen, baina garai batean, eskasidadea edo arrazionamendua zegoenean, gerra ostean, adibidez, ezkutuan ereiten zen, arto artean eta horrelako leku gordeetan. Tabakorrixa edo takorrixa deitzen diote oraindik ere zaharrek erretzeko tabakoari.
tabérna, tabernía. (a). izena. Taberna, bar. Ik. árdandei, sárdandei. Gizon tabernazale, etxe galtzaile. esaera. (Lar Antz). Tabernatik datozenak burua bero eta ankak otz. esaera. (Antzuola) (Lar Antz).
tabernári, tabernaríxa. (a). izena. Tabernero. Tabernarixak eztagola diruik diñue. Sin. tabernero.
tabernazúlo, tabernazulúa. (b). izena. (adierazkorra.) Taberna. Zentzu peioratiboan, gisa honetako esaldietan. Mendixan obeto, egun guztia tabernazuluan sartuta baiño. TABERNAZULUAN SARTUTA, batik bat.
tabernero. 1. tabernero, tabernerúa. (b). izena. Tabernaria. Sin. tabernári. 2. tabernero, tabernerúa. (c). izena. Tabernazalea, zurruteroa. Oso tabernerua izan dok bizi guztian.
tábla. 1. tábla, táblia. (a). izena. Ohola.   Tabla. Ik. ol. 2. tábla, táblia. (c). izena. Harategia. Basarrittarrei uskerixia pagau eta gero tablan urria kobrau.
tablóe, -i, tablóia. (b). izena. 3 zm baino lodiagoko ohola.   Tablón. Ik. ol.
táiller, taillérra. (b). izena. TAILLAR. Taller, fábrica.
taillerdun, taillerduna. (c). izena. TAILLARDUN. Empresario industrial.
tajáda, tajadía. (a). izena. Xerrada.   Filete. Ipiñidazu iru tajada mee ebaitta./ Zarran tajadak gusto geixao eukitzen dabe. Sin. filete.