Sailkapena: Mendimalda

Subcategories: LUR ALDAPATSUA (montazgo)

Aizkoegintxorreta

KoordenatuakX547185 Y4775642 Mapan ikusi []
Arautze egoeraUdaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena
AuzoaBuruñao
Elem. geografikoaLUR ALDAPATSUA (montazgo)
Oharrak

Aizkoi (Aizkoegi) baserria da. Transkribapena garbia da: Aizkointxorreta, Aizkoegi+intxorreta. Hala ere, orain kokatuta dagoen tokian katastroan ez dago izen horretako partzelarik eta Santagrazi izenekoa dago. 

Eta zuk, zer diozu?

Zein partzelatan dago zehazki? Nahiko zabal erabilia da?

Erantzun hemen

Aizpeondo

KoordenatuakX550668 Y4779084 Mapan ikusi []
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaLUR ALDAPATSUA (montazgo)
EtimologiaAitz + pe + ondo. Aitz azpiaren ingurua.
Oharrak

Ez dakigu bekadunek AIZPIRIONDO eta AIZPEONDO bat direla nondik ondorioztatu duten. Katastroa eguneratzeko lanetan ere ez da horiek lotzeko frogarik lortu eta informanteek Aizpondo erabiltzen dute eta ez dute Aizpiriondo ezagutzen.

Bekako datu-baseko oharretan ez dago AIZP*ONDO egitura duen toponimorik. Bestalde, Osintxu eta inguruan ez dago AIZPE toponimorik, eta datu-base osoan, ezta oharretan ere, ez dago PIRI osagaia duen beste toponimorik: AIZPIRI, AZPIRI… ////KATASTROKOAN 17/18, 17/108 eta 17/109 partzelak dira AIZPEONDO. Artolazabalazpiko Luis Gantxegi Larrañagaren ahotan ere AIZPEONDO jaso da.

Ikusiáitz (berba).

Aldabeak

KoordenatuakX548474 Y4777024 Mapan ikusi []
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaLUR ALDAPATSUA (montazgo)
Etimologia

OEH: aldabe. "(V-m), lugar resguardado, abrigadero" A Apend. "Campo cercado junto a una casa" A Aezk 288. Frecuente en top.: Aldauea

Hizkuntza erabilera

Xabier Arregik jaso zuenez, "Hitza pluralean erabili ohi du Felix Zenitagoiak: “Aldabiak”.

Bestelako jakingarriak

Xabier Arregiren oharra: "Eguraldi aldaketaren adierazgarri izaten den inguruari deiten diote."

Oharrak

KATASTROKOA: Partzela ugari agertzen dira ALDABIA izenarekin, guztietan singularrean. "...paraje Aldabia...", "...monte conocido con el nombre de Aldabia...", "...terreno argomal, llamado Aldabia...". Katastroko ahozko lekukotasunak ere mugagabe edo singularrekoak dira: Aldabe, Aldabia

Artabilla

KoordenatuakZehaztu gabea.
Arautze egoeraUdaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena
AuzoaAgirre
Elem. geografikoaLUR ALDAPATSUA (montazgo)
Oharrak

MTNEn ere Artabilla dator. Ematen du kontsulta ageri diren gehienak lotu samartuak izan litezkeela, tokia Agirre, Goiauzo eta Kalea-ren muga horretan dago eta.

Artabilla etxea sartuta, merezi du?

Beiztegiko hegia

KoordenatuakX549129 Y4776208 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaBuruñao
Elem. geografikoaLUR ALDAPATSUA (montazgo)
Oharrak

Ez du ematen oso sail handia denik. Inguru horretako toponimo nagusia Sakonaundi da.

Beiztegi baserria da.

Boluko esparrua

KoordenatuakX544996 Y4773627 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraUdaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena
AuzoaAldaiegia
Elem. geografikoaLUR ALDAPATSUA (montazgo)
Oharrak

Seguruena Bolu kasu horretan Amuskibarbolua baserria izango da. Gaur egun hondatua.

Estatapeta

KoordenatuakX550544 Y4779512 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraUdaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaLUR ALDAPATSUA (montazgo)
Oharrak

88-04-A,009*n beste lekukotza bat. Oharretan ez da beste ESTATAPETA-rik.

Katastroa: Kokapen honetan partzela bat jaso da (17/185, 4 hektarea). Ahoz ez da jaso eta idatziz bi zati dituenez honako izenak agertzen dira: ESTAPETA y CHANTEISA eta BEISOTA ("...en el término de Gurutzeta...").  Ez du ematen edozein kasutan ere oso toki zabala izan litekeenik.

Itxusiko aldapa

KoordenatuakX551393 Y4778370 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraUdaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena
AuzoaElosua
Elem. geografikoaLUR ALDAPATSUA (montazgo)
Oharrak

Katastroan ez dator ITXUSIren antzeko toponimorik ez kokaleku horren inguruan eta ez bestela ere.

Webguneko datu-basean ere ez dago, ezta oharretan ere, ITXUSIren antzeko toponimorik.

Baliteke Hilariren lekukotasuna oker jasoa izatea eta Benitarena izatea lekukotasun baliagarri bakarra.

Kortak

KoordenatuakX550809 Y4779480 Mapan ikusi []
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaLUR ALDAPATSUA (montazgo)
Hizkuntza erabilera

Lekukotasunetan agertzen denez kasurik gehienetan pluralean deklinatzen da: Kortak, Kortetan....

Oharrak

XABIER ARREGIren azalpena: Baserri ezberdinek dituzten kortak pilatzen dira gune honetan. Sasoi hartan, sail hau baserri ezberdinek erabiltzen zuten. Horretarako, sail osoaren erabilera urte biz baten txandakatu egiten zuten. Sistema hau aldatzea erabaki zutenean, erabiltzaile ziren baserri ezberdinen artean banatu zuten saila"

KATASTROA: Sail mordo bat daude 17. poligonoan. Korta, Kortak eta Korteta izenak hartzen dituzte. Horrelakoak ere gertatzen dira: "Adi!17-484 partzelaren idatzizko erreferentzia Corteta bada ere, ahoz Kortak izena jasotzen du. Aitzitik, 17-468 partzelaren idatzizko erreferentzia Corta bada ere, ahoz Korteta deitzen zaio. Datu base honetan, beraz, ez da datuak jasotzerakoan akatsik egon, horrela badirudi ere.", "a medias e indiviso con la otra mitad, ocho porcioncitas de terreno, parte calvo y parte helechal en el monte Quericeta y paraje llamado `Corteta´...", "Y otra porción del terreno llamado también CORTA, helechal del término IROITA…", "Otro trozo de terreno helechal y jaral de haya en el indicado monte de Quericeta y paraje llamado `Corta´..." "Otro trozo de terreno helechal y jaral en el mismo monte y paraje, de figura trinagular,...", "…terreno helechal llamado CORTA, en el término de IRUZOTA…" "…terreno helechal llamado CORTETA …"

Otsaluzia

KoordenatuakX550789 Y4779192 Mapan ikusi []
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaLUR ALDAPATSUA (montazgo)
Hizkuntza erabilera

Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Otsaluzia, Otsaluziak, Otsaluziari, Otsaluzian, Otsaluziako, Otsaluziatik, Otsaluziara

Oharrak

Otsaluzea ote??? Ez dago idatziz, ezta oharretan ere, antzeko lekukotzarik.

Katastroan ere ez dago antzeko izenik (o*lu* egitura duenik) eta ingurua zehatz samar jasota dago.

Eta zuk, zer diozu?

Ezaguna jatzu izen hau? Zabal erabilia da? Zertatik etorri leiken?

Erantzun hemen