Elorregi

PAGADI BAKAR

Erreferentzia: 
12-150
Lekuizena: 
PAGAIBAKAR (ae)
Kokapena
Azalera: 
6463
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
13183

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8940AAPAGAIBAKARPINUDIA2010

LURBERRI EDO HOLOZETA

Erreferentzia: 
12-151
Lekuizena: 
LURBERRI (ie) edo HOLOZETA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
LURBERRI EDO HOLOZETA
Azalera: 
13518
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
1895

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8227AILURBERRIMENDIA"Terreno calvo denominado LURBERRI…"1999
8228AAHOLOZETAPINUDIA2010

ERDIKO BIDEA

Erreferentzia: 
12-152
Lekuizena: 
ERDICO-BIDEA (ie) edo GOENENGO BASUA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ERDIKO BIDEA
Azalera: 
21405
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
3189

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
7626AIERDICO-BIDEAOTADIA"Un terreno argomal con algunas hayas … llamado ERDICO-BIDEA…"1998
7627AAGOENENGO BASUAPINUDIA2010

GAZTAÑADI

Erreferentzia: 
12-153
Lekuizena: 
GASTAÑADI (ie) (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
GAZTAÑADI
Azalera: 
15976
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
3185

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
7624AIGASTAÑADIBASOA"Un terreno helechal y argomal, con algunos castaños denominado GASTAÑADI…"1998
7625AAGASTAÑADIPINUDIA2010

TXARA

Erreferentzia: 
12-110
Lekuizena: 
TXARIA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
TXARA
Azalera: 
8383
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
22231

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8732AATXARIAPINUDIA2010

ELKOROMUÑOALDEA

Erreferentzia: 
12-111
Lekuizena: 
ELKORUMUNOALDEA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS CS ITURBE-ETXEBER
Azalera: 
63213
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
1925

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8716AAELKOROMUÑOALDEAPINUDIA2010

ARRANAITZ

Erreferentzia: 
12-112
Lekuizena: 
ARRANAITZ (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS IPIÑARRIAGA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
11452
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
2796

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8728AAARRANAITZPINUDIA2010

OTAITZ

Erreferentzia: 
12-113
Lekuizena: 
OTAITZ (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS IPIÑARRIAGA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
24581
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
2796

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8735AAOTAITZPINUDIA2010

ELKOROMUÑO-IPIÑARRIAGA-OLABURU

Erreferentzia: 
12-115
Lekuizena: 
ELKOROMIÑO (ie) (ae) + IPIÑARRIAGA (ie) (ae) + OLABURUA (ie) (ae) + SOLAR FERRERIA (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
CS IPIÑARRIAGA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
3385
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
Ikus oharrak

ELKORO ALDEA

Erreferentzia: 
12-116
Lekuizena: 
ELCORO-ALDEA (ie) edo ELKORO ALDIA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ELKORO ALDEA
Azalera: 
25479
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
2086

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6029AIELCORO-ALDEABASOA"Terreno helecal en el t´´ermino de ELCORO-ALDEA…"2001
6030AAELKORO ALDIAPINUDIA2010