Elorregi

PRESA ALDEA

Erreferentzia: 
12-328
Lekuizena: 
PRESA-ALDEA (ie) (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PRESA-ALDEA
Azalera: 
13803
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
13184

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8304AIPRESA-ALDEASAILA1991
8305AAPRESA ALDIAFRUTA ARBOLAK2010
8306BAPRESA ALDIALARREA2010
8307CAPRESA ALDIALUR LANDUA2010

ITURRIOSPE

Erreferentzia: 
12-330
Lekuizena: 
ITURRIOSPE (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS CS ITURBE-ETXEBER
Azalera: 
2867
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8761AAITURRIOSPEPINUDIA2010

ETXEBURUA-ETXEAZPIA-SAGASTIA

Erreferentzia: 
12-297
Lekuizena: 
ECHEBURUA (ie) edo ETXABURUA (ae) + AGUIRRESOLO y ECHEAZPIA (ie) edo ETXEAZPIXA (ae) + SAGASTI (ie) (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS AIERDI AZPIKOA Y PERTENECID
Azalera: 
25520
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
1711

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8278AIECHEBURUALUR LANDUA + OTADIA"Una heredad llamada ECHEBURUA … terreno labrantío y argomal con algunos robles…"1985
8279BIAGUIRRESOLO + ECHEAZPIALUR LANDUA"Otra porción de terreno labrantío llamado AGUIRRESOLO y ECHEAZPIA, con parte de peñascal …"1985
8280CISAGASTIZELAIA + LUR LANDUA"Otra porción de terreno herbal parte labrantío, hoy heredad SAGASTI, …"2010

PAGADI ZAHARRA

Erreferentzia: 
12-298
Lekuizena: 
PAGADISARRA (ie) (ae) + DOMINACO-PAGADIA (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
CS. ELORREGI DOMIÑENA Y PERTEN
Azalera: 
33025
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
1316

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
7817AIPAGADISARRA+DOMINACO-PAGADIAPAGADIA"En el término de PAGADISARRA o DOMINACO-PAGADIA, un hayedal …"1975
7818AAPAGADISARRAPINUDIA2010
7819BAPAGADISARRALARREA2010

ELKORO MUÑO

Erreferentzia: 
12-299
Lekuizena: 
ELCORO-MUÑO (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
ELKORO MUÑO Y PERTENECIDOS
Azalera: 
16687
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
7703

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
5497AIELCORO-MUÑOBASERRIA"Edificio de la casería ELCORO-MUÑO y sus antepuertas …"2004
5498BIELCORO-MUÑOMENDIA"Monte en ELCORO-MUÑO…"2004

KRABELIN-AITZ

Erreferentzia: 
12-279
Lekuizena: 
CLAVELIN-AITZ y ARRANO-AITZ (ie) edo KRABELIN-AITZ (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
KRABELIN-AITZ
Azalera: 
63657
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
1768

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
9449AAKRABELIN-AITZPINUDIA2010
9747AICLAVELIN-AITZ+ARRANO-AITZBASOA"Porción de monte helechal en el término llamado CLAVELIN-AITZ y ARRANO-AITZ …"1906

NARBAIZALDE

Erreferentzia: 
12-280
Lekuizena: 
NARVAIZA (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
CS AGIRRE BASERRIA Y PERTENECI
Azalera: 
46494
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
637

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6807AINARVAIZAPAGADIA"…porción de terreno helechal con algunas hayas en el término de NARVAIZA…"1980

ELKOROMUÑO ALDEA

Erreferentzia: 
12-291
Lekuizena: 
ELCOROMUÑO-ALDEA (ie) edo ELKOMIÑOALDIA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ELKOROMUÑO ALDEA
Azalera: 
3566
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
14603

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
3021AIELCOROMUÑO-ALDEAOTADIA"…terreno argomal y pedregal, llamado ELCOROMUÑO-ALDEA…"1989
3022AAELKOMIÑOALDIAEKOIZKORTASUN GABE2009
3023BAELKOMIÑOALDIAPINUDIA2009

ELKORO MUÑO

Erreferentzia: 
12-295
Lekuizena: 
ELCORO-MUÑO (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
ELKORO MUÑO
Azalera: 
34778
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
Ikus oharrak

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
5495AIELCORO-MUÑOMENDIA"Monte ELCORO-MUÑO…"2004
5496BIELCORO-MUÑOMENDIA"Terreno monte denominado ELCORO-MUÑO, que formó parte de los pertenecidos de la casería del mismo nombre…"2004

MENDISO

Erreferentzia: 
12-296
Lekuizena: 
ECHEBURUCO-ALDAPIA y GASTAÑADIA (ie) edo MENDISO (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS ABELETXE Y PERTENECIDOS
Azalera: 
44929
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
7

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
7945AIECHEBURUCO-ALDAPIA + GASTAÑADIAMENDIA"Terreno destinado a monte, conocido hoy con los nombres de ECHEBURUCO-ALDAPIA y GASTAÑADIA …"1987
7946A+DAMENDISOLUR LANDUA2010
7947B+EAMENDISOPINUDIA2010
7948CAMENDISOBASOA2010
7949FAABELETXEBASERRIA"… casería ABELECHE…"2010