Aranerreka

BIZKARDO

Erreferentzia: 
14-090
Lekuizena: 
VICARDO (ie) edo BIZKARDO (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS ZABALETA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
2262
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 
1269

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8980AIVICARDOBASOA"Otra porción de terreno helechal en el término de VICARDO…"1989
8981AABIZKARDOPINUDIA2010

TXABOLALDEA-ALDAPA

Erreferentzia: 
14-091
Lekuizena: 
CHABOLA-ALDEA (ie) edo TXABOLALDEA (ae) + ALDAPIA (ie) (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS ZABALETA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
29173
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 
1269

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8953AICHABOLA-ALDEA + ALDAPIABASOA"Otro terreno helechal costanero en CHABOLA-ALDEA y ALDAPIA …"1989
8954AATXABOLALDEA + ALDAPIABASOA2010
8955BATXABOLALDEA + ALDAPIAPINUDIA2010

GOI ALTZIA

Erreferentzia: 
14-092
Lekuizena: 
GOI ALTZIXA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS ZABALETA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
16389
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 
1269

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8952AAGOI ALTZIXAPINUDIA2010

ARISTITXU

Erreferentzia: 
14-093
Lekuizena: 
ARISTICHOPIA (ie) edo ARISTITXU (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS ZABALETA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
19676
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 
1269

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8963AIARISTICHOPIABASOA"Otra porción de terreno helechal en ARISTICHOPIA…"1989
8964AAARISTITXU2010

BIDE GAIN

Erreferentzia: 
14-077
Lekuizena: 
VIDAIN (ie) edo BIDEGAIN (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ARANE BARRENA BASERRIA - PERTº
Azalera: 
15383
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 
927

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8144AIVIDAINPAGADIA"Otro monte hayedal con árboles ajenos, llamado VIDAIN …"1983
8145AABIDEGAINPINUDIA2010

BIZKARDO

Erreferentzia: 
14-078
Lekuizena: 
ZACONANDI (ie) edo SAKONAUNDI (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ARANE BARRENA BASERRIA - PERTº
Azalera: 
7697
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 
927

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8133AIZACONANDIOTADIA"Una porción de monte argomal llamado ZACONANDI…"1983
8134AASAKONAUNDIPINUDIA2010

TXABOLA ALDE

Erreferentzia: 
14-079
Lekuizena: 
VIDAIN (ie) edo BIDEGAIN (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ARANE BARRENA BASERRIA - PERTº
Azalera: 
1380
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 
927

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8131AIVIDAINBASOA"El helechal denominado VIDAIN…"1983
8132AABIDEGAINPINUDIA2010

ABRAIN ALDEA

Erreferentzia: 
14-043
Lekuizena: 
ABRAIN ALDIA (ae)
Kokapena
Azalera: 
14479
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 
Ikus oharrak

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6227AAABRAIN ALDIAPINUDIA2010
6228BAABRAIN ALDIABASOA2010

AGARREKO TXABOLALDEA

Erreferentzia: 
14-014
Kokapena
Lursail izena: 
CS JAUREGI Y PERTENECIDOS
Azalera: 
5900
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 
841

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
1407ITRABATEGUI-ERRECAERREKAAbrain errekaren baliokidea da izen hau
1405AITRABATEGUIERREKONDOA"...termino de Trabategui..."
1406AAAGARREKO TXABOLALDIAERREKONDOA2007

INTXORIZETA

Erreferentzia: 
13-269
Lekuizena: 
IINCHORICETA (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS CS ARANE ERDIKOA
Azalera: 
1548
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 
14946

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
5162AIINCHORICETAHARIZTIA"Monte, antes hayedal, en el término de INCHORICETA…"1987