Aranerreka

Erreferentzia: 
13-208
Lekuizena: 
PERTENECIDO PALACIO RECALDE (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTº PALACIO RECALDE
Azalera: 
11764
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 
402

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
9385AISAILA"…jardines, bosques y arbolados que rodean al palacio Recalde…"0

GAZTAINADI TXIKIA

Erreferentzia: 
13-190
Lekuizena: 
GAZTAÑARI-CHIQUIA (ie) edo GAZTAÑARI TXIKIXA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS UGARRIAGA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
1369
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 
899

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8397AIGAZTAÑARI-CHIQUIAGAZTAINADIA"Otra porción de terreno con castaños en el punto llamado GAZTAÑARI-CHIQUIA…"1987
8398AAGAZTAÑARI TXIKIXABASOA2010

GOENBULU GAIN

Erreferentzia: 
13-209
Lekuizena: 
GOEMBULU-GAIÑ (ie) edo GOENBULU (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
GOENBULU GAIN
Azalera: 
6918
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 
1478

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
3832AIGOEMBULU-GAIÑLUR SAILA"Una porción de terreno con todos los árboles existentes en él, sita en el término de GOEMBULU-GAIÑ…"1964
3833AAGOENBULUEKOIZKORTASUN GABE2009

AXKOIALDEA

Erreferentzia: 
13-191
Lekuizena: 
AXKOIALDIA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
AXKOIALDEA-MOUALDEA
Azalera: 
9345
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 
4404

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
1206AIZELAIA"...procedente de los pertenecidos de la casería de Ugarte..."
1207AAAXKOIALDIAZELAIAUgarte deitzen diote 13-191 eta 13-225 partzelek osatzen duten sailari2009

Erreferentzia: 
13-210
Lekuizena: 
UASARRI ALDEA (ae)
Kokapena
Azalera: 
8476
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
9494AAUASARRI ALDEAPINUDIA2010

AMBRIZO

Erreferentzia: 
13-192
Lekuizena: 
AMBRIZO (ie) edo ESTAZIÑO GOIKO TERRENUA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
AMBRIZO
Azalera: 
5333
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 
12521

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8340AIAMBRIZOBASOA"Helechal AMBRIZO …"1982
8341AAESTAZIÑO GOIKO TERRENUAPINUDIA2010

UGABIDE ALDEA

Erreferentzia: 
13-193
Lekuizena: 
UGABIDE-ALDEA (ie) edo UGABIDE ALDIA (ae) ESPARRUA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
UGABIDE ALDEA
Azalera: 
4832
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 
8831

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
4058AIUGABIDE-ALDEAZELAIA"Un prado en el término de UGABIDE-ALDEA …"1989
4059AAUGABIDE-ALDIA + ESPARRUAPINUDIA2009

UGAZARRI

Erreferentzia: 
13-172
Lekuizena: 
UGAZARRI (ie) (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS ARTZAMENDI Y PERTENECIDOS
Azalera: 
8412
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 
3255

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8111AIUGAZARRIOTALUR"…terreno erial existente en el término de UGAZARRI…"2006
8112AAUGAZARRILARREA2010

ASPARMENDI

Erreferentzia: 
13-176
Lekuizena: 
OESARRI (ie) edo ESPARRU HAUNDI (ae) + ASPARMENDI (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ESPARRU HAUNDI-ASPARMENDI
Azalera: 
4110
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 
22729

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8562AIOESARRISASTRAKA"Terreno matorral en el paraje OESARRI…"1892
8563AAESPARRU HAUNDI + ASPARMENDISASTRAKA2010

ASPARMENDI

Erreferentzia: 
13-177
Lekuizena: 
OESARRI (ie) edo ESPARRU HAUNDI (ae) + ASPARMENDI (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ESPARRU HAUNDI-ASPARMENDI
Azalera: 
2033
Auzoa: 
Aranerreka
Finka zenbakia: 
22730

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8560AIOESARRISASTRAKA"Terreno matorral en el paraje OESARRI …"1892
8561AAESPARRU HAUNDI + ASPARMENDISASTRAKA2010