OLAKO TXABOLIA

Izaera: 
A
Urtea: 
1991

- Gaztaiñazabal [ez juan] izena, […].

- Zerekin zabiz, han gorao daon etxiekin?

- Ez, oin Olakin gabitzik, Olaa, Olako etxaburua. Olatik ya Laudatz aldera […].

- Eske hemen etxe bat dao markauta…

- Ola parian gaiñekaldian txabolarik edo zeoze badao?

- Bai, bai.

- Pare bat txabola?

- Mekoletakuak.

- Mekoletako txabolakdare hor.

- Eta gero goratxuao errekian kontran beste bat dao…

- Gaztaiñazabal, Gaztaiñazabal edo ez jakixat zer dan…

- Bai, Gaztaiñazabal gero.

- Mekoletako txabolia…

- Mekoletako txabolia be bi txabola Mekoletakuak egongo dittuk.

- Eske hemen hiru azaltzen dia.

- Hor egongo dok bat zera, Olako Luisek […] goixen ein juan, ba, ardixendako edo ganauendako… ?

- A, bai. […] gaiñekaldetik…

- Bai, bai…

- Bixak geratzen dittuk gaiñekaldetik, bat ezkerrerakua ta bestia eskumaratxuao.

- Ta bestia Mekoletakua pixkat apartetxuao.

- Bai.

- Ta haunditxuaua haura?

- Bai.

- Mekoletakua bidien gora.

- A! Horrek azalduko dittuk!

- Bai, [Olako…].

- Honek oin indakuak, honek […].

Elementu geografikoa: 
TXABOLA, BORDA
Auzoa: 
Osintxu
Berriemalea: 
Jose Mª Arando, Jose Mª Zenitagoia
Biltzailea: 
Andoni Larrañaga, Jose Angel Arriaran, Jose Ramon Jauregi