(Ibarrolako) presia

Izaera: 
A
Urtea: 
1991

- Ibarrola ondotik pasatzen dan errekatxuak ze izen dauka?
- Hoixe dok Sagar-errekara doiana. Baiña izena, ba… han goiko…
- Gero beheratxuao bi itten dau beste batekin. Beste bat…
- Gaztandolatik datorrena, Gaztandola aldetik datorrena.
- Han kruzian presia zuan […] San Marzialgo […]. Oin […] presia be ez jakixat apurtuta […].
- Ez dauka izenik errekatxuak hor goixan?
- Ibarrola errekia. Guk esaten gontsan hari beti, ba, amorraiña-ta eitten zuan hor ta amorraiñetara ta “Nun ibili haiz?”, “Iborr(o)la errekan”. Iborr(o)la errekia.
- Bai, baiña honek esan dabena, honek esan dabena gora joiak, hartu han presan, Ibarrolako presan ta handik Otxoan goiko zerera.
- Bata Gaztandolapera ta bestia Goimendira.
- Bai, baiña bestia Ibarrola alderakua, ba, Ibarrola errekia.
- Bale, bale.
- Ta bestia Gaztandola errekia edo izengo dok?
- Gaztandola errekia izen leike, baiña Gaztandola…

Elementu geografikoa: 
PRESA
Auzoa: 
Basalgo
Berriemalea: 
Jesus M. Altube, Juan Aristimuño, Benigno Urrutia