óbispo

óbispo, óbispua. (a). izena. Obispo. Pertsona handiusteko edo "jakintsu" zenbaiti ere "Obispua" deitu izan zaio. Lasaiei ere bai: Zu oinddio obispo ingo zaittue. (Lar Antz). komentario 1 óbispo batek bedeinkatuála. (d). esaera. Ugari, asko.(Umorezko esapidea). Aurten obispo batek bedeinkatuala tomate artu juau. Obispo itteko lenengo monagillo izen bi da. esaera. (Antzuola) "Ezer ez da berez lortzen edo jakiten. (Lar Antz). Sin. Obispo ezta jaiotzen." (Lar Antz).

Komentarioak

OBISPOIK. Esaeria: "Sekula ikusi dok obispoik aldamiñotik jausten?!" Roman Uriarte zanari entzunda fabrikan. Lanian zerbaitt gaizki urten, da... enkargauan bronkiai aurre eitteko, dabillenari pasatzen jakola entendidu eraitteko erabiltzen. Bergara.