mendráu

mendráu. (d). du aditza. Hazi, tamainuz irabazi, bizimoduan aurrera egin. Auntzak azala jan ezkero eztau landariak mendratzen./ Arek, dan fiñakin, ietargixan be mendrau eingo leuke. komentario 1

Komentarioak

Medrar, crecer, mejorar. "Medrau" aditzaren sinonimoa izan leike.

"Mendratu" aditzak esan nahia guztiz kontrakoa du Goinafarreran eta Iparraldean: "disminuir, mermar; debilitar"