ezkil

ezkil, ezkilla. Kanpaia. Adineko zenbaitek hitza ezagutzen du, nahiz eta erabili ez. Lenao emen be eitte ei zan intxarri-jotia ta, auzo-ermittan ezkilla o, kanpaia jotia ta olakuak. Don. komentario 1

Komentarioak

Ezkil, ezkilla: esquila, campana. (Del gótico. *skĭlla; veáse alto alemán. antiguo. scëlla).