1. beltz

1. beltz, beltza. (a). adjektiboa. BALTZ.

Negro, -a.

komentario 1 bél-beltz. BAL-BATZ. 1. bel-beltz, bel-beltza. (b). adjektiboa. BAL-BALTZ. Muy negro. Zelakua zuan neskia? Plazentziako kaleko zenbait lekutan /s/ erabili ohi dute /ts/ eta /tz/ren ordez). 2. bel-beltz, bel-beltza. (b). adberbioa. BAL-BALTZ. Muy negro. Bel-beltz zeuan zerua. beltza izan!. (c). esapidea. Gogorra izan. Baltza da gero familixa orrena: amabost egunen bueltan iru kanposantura. béltza pasáu. (c). esapidea. Uste eztako bat edo ezbehar bat gertatu. Beltza pasau jatan atzo plaian. Etxosten ba erropa guztiak arrapau... beltzak ikusi. Ik. górrixak ikusi.

Komentarioak

Bergarako Toponimian lekukotasun idatzietan zaharrenak Baltz-dunak dira. Guztira 34ko lekukotasun dira Baltz-dunak eta 15 Beltz-dunak. Baltz lehenengo aldiz 1554an dokumentatzen da eta Beltz 1774an. Edozein kasutan, XX. mendean Beltz (8 bider)  Baltz (6 bider) baino ugariagoa da.