Hiztegia

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
serbídu
sifilítiko
serbídu. 1. serbidu. (a). du aditza. Servir. Zetarako serbitzen dau traste orrek?/ Serbiduidazu beste platerkara bat. sérbitzen egon. (c). Mirabe lanean jardun. Gaztetan zerbitzen egon nitzan Monzonen etxian. sérbitzera joan. Zerbitzera joan. Orduan etxian etzan bizibideik eta serbitzera joaten zien neskak. 2. serbidu. (c). du aditza. Soldadutza egin. Nik Burgosen kaballerixan serbidu najuan. 3. serbidu. (d). du aditza. (eufemismoa.) Abere arrak emea estali. Jabeek hartarako apropos elkartzen dituztenean erabilia. Atzo beixa eruan giñuan Olañetara ixkuaana ta oiñezkero serbiduko zeban./ Ze, serbidu dau ala ez? Ik. estali, ixkotu.
serbizíño, serbiziñúa. (b). izena. Servicio. Serbiziño ederra eitten dosku kotxe zarrak./ Ezta oso politta, baiña onenan zerbiziñua eitten dau. SERBIZI
sérixo. 1. sérixo, sérixua. (a). adjektiboa. Serio, -a. 2. serixo. (b). Egia da, benetan. Loterixia tokau jatala, serixo./ Serixo, serixo, Peruk irabazi dau karreria.
serixótu. (b). da aditza. Serio bihurtu. Aspaldixan asko serixotu da gure mutilla.
sermoe, -i. 1. sermóe, -i, sermóia. (a). izena. Mezatako hitzaldia.   Sermón. Ze esan dau abadiak sermoian? 2. sermóe, -i, sermóia. (b). izena. Bronca. Azelakotxe sermoia bota dostan amak.
sermolari, sermolaríxa. (b). izena. SERMOILARI. Predicador. Aste Santuan sermolarixak etortze zien urtero.
sérora, séroria. (d). izena. Ermita, eta batzuetan eliza ere bai, zaintzeaz arduratzen den emakumea.   Serora. Leen ermittetan da zaintzen egoten zienak, serorak. Klem. Ik. biéta.
seróra-étxe, seróra-etxía. (d). izena. La casa de la serora.
serra. Ik. zerra.
sesíño, sesiñúa. (c). izena. SESÍXO. Demanda, eztabaida zaratatsua.   Discusión, riña. Beti sesiñuan ibiltzen die andra-gizonak./ Pagaixozu, eztou sesiñoik biar eta. SESI Ik. démanda, téma.
sesta. Aspaldiko zaldi-kotxeetako bat zen kotxe-sesta. Ik. kótxe.
sestra, sestria. (d). izena. (Oñati) Bi lur-eremuren artean markatutako lerroa. Emendik da sestria. Ik. júrgu.
sestróso, sestrosúa. (d). XESTROSO. Istiluzalea.   Pendenciero. Gutxi erabilia. Sin. drogóso.
setíenbre, setíenbria. (b). izena. Setiembre. Ik. ágor.
sienprébiba, sienprébibia. (b). izena. . helichrysum stoechas. Siempreviva (lorea).
sífilis, sífilisa. (c). izena. Sífilis. Sin. emakumien gaitz, gizonen gaitz.