San Juan

AGARRETXO ALDE

Erreferentzia: 
04-258
Lekuizena: 
AGUIRRECHO-ALDE (ie) edo AGARRETXO ZARRA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
AGARRETXO ALDE
Azalera: 
1213
Auzoa: 
San Juan
Finka zenbakia: 
7075

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6291AIAGUIRRECHO-ALDEZELAIA"Parcela de terreno herbal, situado en el punto de AGUIRRECHO-ALDE…"1992
6292AAAGARRETXO ZARRALUR LANDUA2010

GOROSTEGI

Erreferentzia: 
04-233
Lekuizena: 
GOROSTEGUI (ie) edo AGARRETXO ZAHARRA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
AGARRETXO ZAHARRA
Azalera: 
18247
Auzoa: 
San Juan
Finka zenbakia: 
16395

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6349AIGOROSTEGUILUR LANDUA+ZELAIA"Heredad denominada GOROSTEGUI … terreno sembradío y herbal…"1992
6350AAAGARRETXO ZAHARRALUR LANDUA2010

ETXEAZPIA

Erreferentzia: 
04-259
Lekuizena: 
ECHEAZPIA (ie) edo ETXEAZPIXA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS ARISTIZABAL Y PERTENECIDOS
Azalera: 
11030
Auzoa: 
San Juan
Finka zenbakia: 
970

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
5995AIECHEAZPIASOROA"Terreno de figura irregular conocido con el nombre de ECHEAZPIA, ELGUETA-ALDIA y ECHEOSTE… heredades y sembrad´´io…"1970
5996AAETXEAZPIALUR LANDUA2010
6004BBETXEAZPIAFRUTA ARBOLAK2010
6003CAETXEAZPIALUR LANDUA2010

ETXEAURREA

Erreferentzia: 
04-260
Lekuizena: 
ELGUETA-ALDIA (ie) + ECHEOSTE (ie) edo ETXEAURRIA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS ARISTIZABAL Y PERTENECIDOS
Azalera: 
22707
Auzoa: 
San Juan
Finka zenbakia: 
970

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
5997AIELGUETA-ALDIA+ECHEOSTESOROA-ZELAIA"Terreno de figura irregular conocido con el nombre de ECHEAZPIA, ELGUETA-ALDIA y ECHEOSTE…heredades y sembrad´´io…"1970
5998AAETXEAURRIAPINUDIA2010
6006BAETXEAURRIALUR LANDUA2010
6005CAHARISTIZABAL BERRIETXEA2010
6007DAETXEAURRIALUR LANDUA2010
6009EAETXEAURRIAFRUTA ARBOLAK2010
6008FAETXEAURRIALUR LANDUA2010
6010GAETXEAURRIABASOA2010

BEHEKO SAKONA

Erreferentzia: 
04-234
Lekuizena: 
BECOSACONA (ie) edo BEKO SAKONA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
MUNABE Y PERTENECIDOS
Azalera: 
15971
Auzoa: 
San Juan
Finka zenbakia: 
146

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
321AIBECOSACONASOROA
322AABEKO SAKONAZELAIA2009
325BAMUNABEBASERRIA2009
326CABEKO SAKONAFRUTA-ARBOLAK2009
328DABEKO SAKONALARREA2009
324EABEKO SAKONABASOA2009

ABADIANO SAKONA

Erreferentzia: 
04-261
Lekuizena: 
ABADIANO-SACONA y GOENENGOA (ie) edo ABADIANO SAKONA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS ARISTIZABAL Y PERTENECIDOS
Azalera: 
39708
Auzoa: 
San Juan
Finka zenbakia: 
970

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
5999AIABADIANO-SACONA y GOENENGOAGAZTAINADIA+HARIZTIA"Un terreno castañal y robledal con algunas hayas de figura muy irregular … en los parajes denominados ABADIANO-SACONA y GOENENGOA …"1970
6000AAABADIANO SAKONAPINUDIA2010

ITURRIBERRI

Erreferentzia: 
04-236
Lekuizena: 
ITURRIBERRI (ie) edo ITURRIBARRI (ae)
Kokapena
Azalera: 
1241
Auzoa: 
San Juan
Finka zenbakia: 

SOROANDIA-TXARIA

Erreferentzia: 
04-238
Lekuizena: 
SOROANDIA(ie)+CHARIA(ie)
Kokapena
Lursail izena: 
SOROANDIA-TXARIA
Azalera: 
11880
Auzoa: 
San Juan
Finka zenbakia: 
23101

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
312AISOROANDIALARREA
313AICHARIATXARA

LARRAMENDI-GAZTAÑADI SAKONA

Erreferentzia: 
04-239
Lekuizena: 
SOLANO-TONTORRA(ie)+LARRAMENDI(ie)+GASTAÑADI-SACONA(ie)
Kokapena
Lursail izena: 
LARRAMENDI-GAZTAÑADI SAKONA
Azalera: 
7635
Auzoa: 
San Juan
Finka zenbakia: 
1633

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
314AISOLANO-TONTORRABASOA
315BILARRAMENDIBASOA
316DIGASTAÑADI SACONALARREA

ALBITXUBASO

Erreferentzia: 
04-244
Lekuizena: 
ALBITXU BASO (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS. ALBITXUBASO Y PERTENECIDO
Azalera: 
18090
Auzoa: 
San Juan
Finka zenbakia: 
7947

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
7687AILARREA+FRUTA ARBOLAK"Terreno actualmente destinado a pastos, con algunos árboles frutales en las proximidades del edificio caserío al que pertenece…"2005
7688AAALBITXU BASOZELAIA2010
7689BAALBITXU BASOBASERRIA"Casería ALBITXU-BASO, que mira al lado Oeste…"2010