TONTORRA, GAINA (cima)

SOLDAUKUA

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992

Baiña horrek ya Osintxu pareraiño jun bihar dau! Osintxurako bidia nun da hamen? Nundik da? - Puf! Hau Mekolalde da ondiok… - […]. - Hamen bai dau holako tontor bat Soldaukua edo… - A! Soldauko tontorra. Hauxe izengo da… - 27. Erref: BER-252/003 

Erref. Kartografikoa: 
88-19-B,111
Sinonimo: 
SOLDAUKO TONTORRA
Gaurkoa: 
SOLDAUKO TONTORRA
Elementu geografikoa: 
TONTORRA, GAINA (cima)
Auzoa: 
Aranerreka
Auzunea: 
Kokoteauzoa
Erreferentzia bibliografikoa: 
13,14
Biltzailea: 
Elisabet Agirre, Jose Angel Arriaran, Miren Pantxeske Azkarate
Berriemalea: 
Matias Atorrasagasti

SOLDAUKO TONTORRA

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992

Izenak batzuk bai. Soldaukua […] bat. Soldaukua esaten jako, Anguako etxe azpixan dao. Soldauko tontorra badakizue, gaiñera, nun daon. - Soldauko tontorra? Nun dao hori? - Ba, Anguako etxia baiño zeoze honutzatxuao, estaziñuan parian, lehengo estaziñuan, goiko estaziñuan parian tontor-unatxo bat. - Bai. Hori? - Horixe da Soldauko tontorra esaten jakona. Ta gero hegixan Taketana. Taketa… 

Erref. Kartografikoa: 
88-19-B,111
Sinonimo: 
SOLDAUKUA
Gaurkoa: 
SOLDAUKO TONTORRA
Elementu geografikoa: 
TONTORRA, GAINA (cima)
Auzoa: 
Aranerreka
Auzunea: 
Kokoteauzoa
Erreferentzia bibliografikoa: 
13,14
Biltzailea: 
Elisabet Agirre, Jose Angel Arriaran, Miren Pantxeske Azkarate
Berriemalea: 
Leandro Narbaiza

SOLDAUKUA

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992

Ta gero… bueno, hamendik Itxasmenditik… bueno, ez, Itxasmendi ez… Angua ingurukuak edo? - Saillak? - Edo ez dakit… saillak edo hola izenak edo… - Izenak batzuk bai. Soldaukua […] bat. Soldaukua esaten jako, Anguako etxe azpixan dao. Soldauko tontorra badakizue, gaiñera, nun daon. - Soldauko tontorra? Nun dao hori? - Ba, Anguako etxia baiño zeoze honutzatxuao, estaziñuan parian, lehengo estaziñuan, goiko estaziñuan parian tontor-unatxo bat. - Bai. Hori?

Erref. Kartografikoa: 
88-19-B,111
Sinonimo: 
SOLDAUKO TONTORRA
Gaurkoa: 
SOLDAUKO TONTORRA
Elementu geografikoa: 
TONTORRA, GAINA (cima)
Auzoa: 
Aranerreka
Auzunea: 
Kokoteauzoa
Erreferentzia bibliografikoa: 
13,14
Biltzailea: 
Elisabet Agirre, Jose Angel Arriaran, Miren Pantxeske Azkarate
Berriemalea: 
Leandro Narbaiza

SAN MIEL GAIÑA

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992
Erref. Kartografikoa: 
88-25-B,047
Gaurkoa: 
SAN MIGEL GAINA
Elementu geografikoa: 
TONTORRA, GAINA (cima)
Auzoa: 
Angiozar
Auzunea: 
Goimendi (Angiozar)
Erreferentzia bibliografikoa: 
18,22
Biltzailea: 
Arantzazu Aranzabal, Jose Angel Arriaran
Berriemalea: 
Pedro Laspiur, Bibiana Olañeta

SAN MIEL

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992

- Auzuai zela esaten dotsazue? Zuen auzuai?
- San Migel auzua guk. Guk San Migel. Aritzeta auzua ta hori hori oingua da.
- Bueno, […] Launtzas. […].
- Launtzas edo San Migel. Ba! San Migel […] gehixen. Gaiñera San Migel ez juau… hemen egongo dok nunbaitten. Ez da azaltzen. Bai, Launtzas partia, San Migel partia…

Erref. Kartografikoa: 
88-19-E,098
Gaurkoa: 
SAN MIGEL
Elementu geografikoa: 
TONTORRA, GAINA (cima)
Auzoa: 
Aritzetako San Migel
Erreferentzia bibliografikoa: 
07
Biltzailea: 
Andoni Larrañaga, Arantzazu Aranzabal, Elisabet Agirre, Jose Angel Arriaran
Berriemalea: 
Iñaki Eraña, Roman Zeziaga

SAN MIEL GAIÑA

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992

- Gero han beherao dauena, ermittia-ta dauena, Santa Luzia, baiña ha ya Bizkeixa da. A! Zera, zera, zera,
Udalaitxen hori, bajuena, Egomendi da. Ezkerrekaldetik Kanpazarretik “ra!” parian beitu barik ezkerrekaldera
bajutxuena daukana Egomendi.
- Salaberrin gaiñian edo holan?
- Bai, hori, Egomendi. Ta gero ya […] punta guztia igotzen zan hortik, igotzen genduan, gorutz.
- Ermitta gain horri izenik ez?
- Ez dakit…
- San Migel ermittian han gaiñian?

Erref. Kartografikoa: 
88-25-B,047
Gaurkoa: 
SAN MIGEL GAINA
Elementu geografikoa: 
TONTORRA, GAINA (cima)
Auzoa: 
Angiozar
Auzunea: 
Goimendi (Angiozar)
Erreferentzia bibliografikoa: 
18,22
Biltzailea: 
Arantzazu Aranzabal, Jose Angel Arriaran
Berriemalea: 
Mertxe Laspiur

PULPITTO GAIÑA

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992
Erref. Kartografikoa: 
88-11-A,031
Sinonimo: 
LARREI(11,15)
Gaurkoa: 
LARREGI
Elementu geografikoa: 
TONTORRA, GAINA (cima)
Auzoa: 
Basalgo
Erreferentzia bibliografikoa: 
04
Biltzailea: 
Andoni Larrañaga, Jose Angel Arriaran, Jose Ramon Jauregi
Berriemalea: 
Jose Mª Arando, Jose Mª Zenitagoia

PAOLAGAÑA

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992

- Itxoin, Itxoin. Iruittako gaiña. Eta gertuan dago beste gaintxo bat.

- Bai.

- Beste gaintxo bat.

- Tontortxo bat…

- Bai, Pagola gaiña izengo dok haura.

- Pagola gaiña?

- Pagola gaiña izengo dok.

- Han Paola jak eta…

- Han Paolak jaok…

- … eta Kostei dok…

Erref. Kartografikoa: 
88-12-A,049
Gaurkoa: 
PAGOLA GAINA
Elementu geografikoa: 
TONTORRA, GAINA (cima)
Auzoa: 
Muriñondo
Erreferentzia bibliografikoa: 
04
Biltzailea: 
Andoni Larrañaga, Jose Angel Arriaran, Jose Ramon Jauregi
Berriemalea: 
Jose Mª Arando, Jose Mª Zenitagoia

OSTROMIÑO

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992
Erref. Kartografikoa: 
88-27-D,102
Gaurkoa: 
OSTROMIÑO
Elementu geografikoa: 
TONTORRA, GAINA (cima)
Auzoa: 
Elorregi
Erreferentzia bibliografikoa: 
27
Biltzailea: 
Andoni Larrañaga, Miren Pantxeske Azkarate
Berriemalea: 
Julian eta Jabier Gorosabel, Matilde Galdos

OLAITTURRI GAIÑA

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992

 Han Udalaiztik honutz ikusten dana hori tontor honi zela deitzen dotsazue horri? - Olaitturri dok ha. - Olaitturri? Danai? Tontorrai be bai, hola deitzen dotsazue? - Bai, bai, bai. Gaiña. - Dana? Gaiña ta inguru guztia? - Inguru guztia. - Hor basuen izenik edo batenbatenik edo akordatzen zara, piñudixen izenik edo? - Zera, hau gaiñau, barrankuen hurrenguau, Suardi dok. Hau barranko haundixau […] hurrengua. - Donaitzeta baiño honutzao? Aurreraokua? - Aurrerao. - Harutzaokua?

Erref. Kartografikoa: 
88-17-E,062
Sinonimo: 
LASARTE GAIÑA(22); INTXORTA(22)
Gaurkoa: 
OLAITURRI GAINA
Elementu geografikoa: 
TONTORRA, GAINA (cima)
Auzoa: 
Angiozar
Erreferentzia bibliografikoa: 
22,25
Biltzailea: 
Andoni Larrañaga, Miren Pantxeske Azkarate
Berriemalea: 
Luzio Atxotegi