Agirre

ITURBE ERREKA

Erreferentzia: 
06-203
Lekuizena: 
ITURBE-ERREKA (ie) (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ITURBE ERREKA
Azalera: 
1481
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
275

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
9470AIITURBE-ERREKALUR LANDUA+OTADIA"Una porción de terreno en el punto llamado ITURBE-ERREKA … 65a 18ca de terreno labrantío y 56a 29ca de terreno erial y peñascal …"1977
9475AAITURBE ERREKAFRUTA ARBOLAK2010

ITURBE ERREKA

Erreferentzia: 
06-204
Lekuizena: 
ITURBE-ERREKA (ie) (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ITURBE ERREKA
Azalera: 
797
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
275

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
9472AIITURBE-ERREKALUR LANDUA+OTADIA"Una porción de terreno en el punto llamado ITURBE-ERREKA … 65a 18ca de terreno labrantío y 56a 29ca de terreno erial y peñascal …"1977
9477AAITURBE ERREKAZELAIA2010

AGIRRE ORTU

Erreferentzia: 
06-163
Lekuizena: 
AGUIRRE-ORTU (ie) edo ITURRITZA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS AGIRRE BASERRIA Y PERTENECI
Azalera: 
4260
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
637

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6792AIAGUIRRE-ORTUZELAIA"…porción de terreno herbal con algunos manzanos en el paraje AGUIRRE-ORTU…"1980
6793AAITURRITZABASOA2009

GARITANO-CANA

Erreferentzia: 
06-145
Lekuizena: 
GARITANO-SACONA (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
CS AGIRRE BASERRIA Y PERTENECI
Azalera: 
7649
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
637

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6791AIGARITANO-CANALANDU GABEKO LURRA"…porción de terreno erial con algunas plantas de árboles en el paraje GARITANO-CANA…"1980

OGIAGA-ETXABURU-ZUBURRUTI ZELA

Erreferentzia: 
06-146
Lekuizena: 
OGUIAGA (ie) + ZUBURRUTI-CELAY (ie) + ELORRIETA (ie) + SUBARRI (ie) + AGUIRRE-ORTU (ie) + SOLOBARRIA (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
CS AGIRRE BASERRIA Y PERTENECI
Azalera: 
92948
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
637

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6772AIOGUIAGASAILA"Un terreno frente a la casa llamada OGUIAGA…"1980
6773BIZUBURRUTI-CELAYZELAIA"Una porción de terreno herbal llamado ZUBURRUTI-CELAY…"1980
6780BAAGARREBASERRIA"Casa solar de AGUIRRE…"2009
6774CIELORRIETAOTADIA"…porción de terreno argomal en el término de ELORRIETA…"1980
6775DIGARITANO-SACONASAILA"…porción de terreno en el término de GARITANO-SACONA…"1980
6776EISUBARRISAILA"…porción de terreno que se rotura en el paraje llamado SUBARRI…"1980
6777FIAGUIRRE-ORTULUR LANDUA"…porción de terreno sembradío llamado AGUIRRE-ORTU…"1980
6778GISOLOBARRIASAILA"…porción de terreno llamado SOLOBARRIA…"1980

EGIÑOSORO

Erreferentzia: 
06-110
Lekuizena: 
EGUIÑOSORO (ie) edo EGIÑOSORO (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
EGIÑOSORO
Azalera: 
2508
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
1179

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
3001AIEGUIÑOSOROLUR SAILA"…terreno heredad titulada EGUIÑOSORO …mide 77 áreas y 43 centiáreas …"0
3002AAEGIÑOSOROZELAIA2009
3003BAEGIÑOSOROLUR LANDUA2009

GARITA-GOENA

Erreferentzia: 
06-129
Lekuizena: 
GARITA-GOENA (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
GARITA-GOENA
Azalera: 
3203
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
624

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
3109AIGARITA-GOENASOROA"…terreno heredad … titulada GARITA-GOENA…"0
3112AAGAITTAO GOENAFRUTA-ARBOLAK2009

ELORRIETA

Erreferentzia: 
06-102
Lekuizena: 
ELORRIETA (ie) (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS SAN MARTIN
Azalera: 
10912
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
640

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6532AIELORRIETAOTADIA"…terreno argomal en el término de ELORRIETA…"1996
6533AAELORRIETABASOA2009
6534BAELORRIETAZELAIA2009

EGIÑO

Erreferentzia: 
06-059
Lekuizena: 
"…pertenecidos casería EGUIÑO..." (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
CS EGINO Y PERTENECIDOS
Azalera: 
66065
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
1177

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
7054AISOROA+ZELAIA+OTADIA+GAZTAINADIA"…pertenecidos casería EGIÑO … heredades y prados … eriales y novalías … terreno antes castañal…"2003

EGIÑO SORO

Erreferentzia: 
06-031
Lekuizena: 
EGUIÑO-SORO (ie) edo EGIÑOSORO (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
EGIÑO SORO
Azalera: 
8440
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
1181

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8547AIEGUIÑO-SOROSOROA"Porción de terreno heredad EGUIÑO-SORO…"1983
8548AAEGIÑOSOROLUR LANDUA2010