LARREA, ZELAIA

VELACO

Izaera: 
I
Urtea: 
1812
Erref. Kartografikoa: 
88-12-??
Gaurkoa: 
BELAKO
Elementu geografikoa: 
LARREA, ZELAIA
Auzoa: 
Elosu
Erreferentzia bibliografikoa: 
GPAH: H-262,FOL.236v
Oharrak: 
"EN EL MONTE ELOSUA...ESPARRUCHO...ALTIER...BASOCHOETA...* ...COROSTARRI-BARRENA...ITURRIANDI...GAZTAÑA-ANDIETA...SAN MIGUEL-SORO..

VENTACO-AURRIA

Izaera: 
I
Urtea: 
1925
Gaurkoa: 
BENTAKO AURREA
Elementu geografikoa: 
LARREA, ZELAIA
Auzoa: 
Zero jartzen zuen
Erreferentzia bibliografikoa: 
BUA: B-09-I,L.286

UBILLONDO

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992

- Atxotegi aldian bai izenik zerbaittena?
- Ubillondo ta badia hor. Ubillondo… Ubillondo esaten dotsena.
- A! Ubillondo…
- Ubillondo.
- Bai. Hori nungua da Beittikua da?
- Beittikua bai.
- Beitti eta Goikoetxe bittartian?
- Goikoetxea eta Elizaldera… Atxoteira bittartian.
- Goikotxea ta…?
- Santikuztik Atxoteira bittarte hor, Elizalde, Atxotei, Santikutz, hor. Ubillondo hori.

Erref. Kartografikoa: 
88-10-B,041
Gaurkoa: 
UBILLONDO
Elementu geografikoa: 
LARREA, ZELAIA
Auzoa: 
San Juan
Erreferentzia bibliografikoa: 
10
Biltzailea: 
Andoni Larrañaga
Berriemalea: 
Jabier Larrañaga

TXARAGAIÑEKUA

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992

- Zaldumendi parian beste horrek basarri danak, zela esaten dotsazue?
- Txarak, Txarak.
- Hor ze dau, bat?
- Hor bi bizitza jarek.

Erref. Kartografikoa: 
88-19-A,062
Sinonimo: 
ITTURRALDIA
Gaurkoa: 
ITUR ALDEA
Elementu geografikoa: 
LARREA, ZELAIA
Auzoa: 
Goiauzoa
Erreferentzia bibliografikoa: 
06
Biltzailea: 
Andoni Larrañaga, Elisabet Agirre, Jose Angel Arriaran
Berriemalea: 
Felix Aristegi, Moises Arriaran

TXIKASOLO ZELAIXA

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992
Erref. Kartografikoa: 
88-18-B,238
Gaurkoa: 
TXIKASOLO ZELAIA
Elementu geografikoa: 
LARREA, ZELAIA
Auzoa: 
San Juan
Erreferentzia bibliografikoa: 
12
Biltzailea: 
Andoni Larrañaga
Berriemalea: 
Juan Karlos eta Bizenta Mendizabal

TXIKERRIKO ZELAIXA

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992

- Orei gaiñian daon hori?

- Bai. Horrek, ba… Izena horrek… Hor… Lehen esan douna, horrek…

- Txikirriko zelaixa [esaten dotsau…]…

- E?

- Txikirriko zelaixa

- […]

- Txikirriko zelaixa ipini bihar [horri], holako izenen bat ipini bihar. Zelai, izen be horixe zuan ta. Zelaixa zuan ha.

- Bere… bere izena eukiko juan igual harek be.

Erref. Kartografikoa: 
88-03-E,022
Sinonimo: 
ESKONBRERIA
Gaurkoa: 
TXIKERRIKO ZELAIA
Elementu geografikoa: 
LARREA, ZELAIA
Auzoa: 
Osintxu
Erreferentzia bibliografikoa: 
04
Biltzailea: 
Andoni Larrañaga, Jose Angel Arriaran, Jose Ramon Jauregi
Berriemalea: 
Jose Mª Arando, Jose Mª Zenitagoia

TXINDURRAITZ

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992

- Bueno, minak jarek, aber… minak jarek hementxe. Erreka kontran jarek bi zulo. Hementxe pista hau baldin bada honekin juntatzen dana ta hori dala esan dozue, hementxe jak zulo bat, hemendik jak beste zulo bat ta beste zulo bat jak hementxe azpikaldian. - Ta inguru horri ze esaten jako? - Txindurraitz. - Bueno, Txindurraitz… Miñeta. - Miñeta, baiña… - Miñeta. - Zelairik badauka Miñeta horrek? - Ez. Zelaixa, bueno… [zelaixa dauka…]…

Erref. Kartografikoa: 
88-35-B,028
Gaurkoa: 
TXINDURRAITZ
Elementu geografikoa: 
LARREA, ZELAIA
Auzoa: 
Elorregi
Erreferentzia bibliografikoa: 
27
Biltzailea: 
Andoni Larrañaga, Miren Pantxeske Azkarate
Berriemalea: 
Julian eta Jabier Gorosabel, Matilde Galdos

TAKETANEKUA

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992
Erref. Kartografikoa: 
88-19-B,112
Gaurkoa: 
TAKETANEKOA
Elementu geografikoa: 
LARREA, ZELAIA
Auzoa: 
Aranerreka
Auzunea: 
Kokoteauzoa
Erreferentzia bibliografikoa: 
13
Biltzailea: 
Elisabet Agirre, Jose Angel Arriaran, Miren Pantxeske Azkarate
Berriemalea: 
Leandro Narbaiza

SURRAZPI

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992

- Surrazpiko…
- Surrazpi… Honei danei Surrazpi esaten jakuek…
- Honi?
- Ez, hainbesteaiño ez juan, e? Hemen.

Erref. Kartografikoa: 
88-19-A,068
Sinonimo: 
SURRAZPIXAK
Gaurkoa: 
ZURRAZPI
Elementu geografikoa: 
LARREA, ZELAIA
Auzoa: 
Goiauzoa
Erreferentzia bibliografikoa: 
06
Biltzailea: 
Andoni Larrañaga, Elisabet Agirre, Jose Angel Arriaran
Berriemalea: 
Felix Aristegi, Moises Arriaran

SURRAZPIXAK

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992

- Lehen hor aittatu dozue Surrako zulua edo…
- Surrako gaiña.
- Ur azpiko zulua edo esan dozu nunbaitten…
- Bai, Estratiakin-ta hor ibili garanian…
- Estratia, ba, hementxe zan bide-zulo bat.
- Baiña nik Estratia esan dot, zuk beste izen bat esan dozu.
- [Surraga].
- Surrazpiko zulua.
- Surrazpiko…
- Surrazpi… Honei danei Surrazpi esaten jakuek…
- Honi?
- Ez, hainbesteaiño ez juan, e? Hemen.
- Hauxe da? Hor bide inguru hori?

Erref. Kartografikoa: 
88-19-A,068
Sinonimo: 
SURRAZPI
Gaurkoa: 
ZURRAZPI
Elementu geografikoa: 
LARREA, ZELAIA
Auzoa: 
Goiauzoa
Erreferentzia bibliografikoa: 
06
Biltzailea: 
Andoni Larrañaga, Elisabet Agirre, Jose Angel Arriaran
Berriemalea: 
Felix Aristegi, Moises Arriaran